Advies

De maritieme sector heeft zich toegelegd op het behalen van een aantal belangrijke klimaat- en luchtkwaliteit-doelen. Deze milieudoelen zijn onder meer vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Waar bijvoorbeeld voor de binnenvaart wordt gestreefd naar een (nagenoeg) emissievrije binnenvaart in 2050, dient de CO2-uitstoot in de zeevaart dan gehalveerd te zijn.

 

Vanuit onze kennis en ervaring op het gebied van efficiëntere voortstuwing, emissiereductie, en (lokale) wet- en regelgeving helpen wij u graag bij het maken van een routekaart naar emissieloos en klimaatneutraal varen. Zo kunnen we samen met u stapsgewijs werken aan een plan om uw bestaande of nieuw te ontwerpen schip voor te bereiden op de toekomst.

 

Want welke energiedrager gaat het voor de scheepvaart worden? Stappen we massaal over op biobrandstoffen (zoals vloeibaar biomethaan), groene waterstof, blauwe ammoniak, koolstofneutrale brandstoffen (zoals groen synthetisch methanol) of heeft 100% elektrisch varen met behulp van accu’s of brandstofcellen de toekomst?

 

Alleen al het maken van een (toekomstige) beslissing hierin, is niet eenvoudig. Zo hangt de keuze van de juiste brandstof af per type schip en vaarprofiel en dient er sterk rekening te worden gehouden met de economische, technische en infrastructurele aspecten.

 

En wat als blijkt dat uw bestaande schip niet aan de milieunorm voldoet en u bijvoorbeeld niet (meer) in aanmerking komt om het werk te mogen blijven doen? Of wanneer u een nieuw, toekomstbestendig schip wilt gaan bouwen maar niet weet waar te beginnen? Op basis van de laatste stand van de techniek, beschikbaarheid aan groene oplossingen, en vanuit onze kijk op de toekomst adviseren wij u graag bij het maken van de juiste keuze.

 

Over Berger Maritiem | Neem contact op