advies brandstof gtl binnenvaart

« Vorige 10  Volgende 10 » 
11.Wat wordt uw schone brandstof strategie?
 
door: jeroen berger, 21 augustus 2014 een vraag die bij veel rederijen steeds meer een rol gaat spelen, is: blijf ik varen op zware stookolie, dieselolie of marine diesel, of stap ik over op liquefied natural gas (lng), bio-lng, biodiesel of gtl, een synthetische dieselbrandstof? hoewel aardoliederivaten de meest voorkomende scheepsbrandstoffen van de afgelopen decennia zijn geweest, zijn de hogere olieprijzen, de lagere gasprijzen, de technologische ontwikkelingen en de aanscherpende milieu regelgevingen, de voornaamste drijfveren om dit in de toekomst flink te gaan veranderen. voor de sociaal-economische raad (ser) was 16 november 2012 één van de belangrijkste dagen in de ser-geschiedenis. de betrokken partijen hebben op die dag een energieakkoord bereikt, speciaal gericht op duurzame groei. sindsdien zijn er door de verschillende organisaties flinke strategieën bedacht voor het gebruik van schone, klimaatneutrale brandstoffen. hoe gaat de energiemix voor de scheepvaart er in de toekomst uitzien? de ser heeft in haar onderzoeksrapport: visie duurzame brandstofmix 2014 de verschillende brandstoffen onder de loep genomen. eén voor één bekijken wij de alternatieven. stappen we massaal over op lng en biobrandstoffen? niet alleen wij denken dat lng een volwaardige speler zal gaan worden voor de zeevaart, ook de ser denkt dat voor de zeevaart het aandeel lng flink zal gaan stijgen. zo voorspellen zij voor de jaren 2030 en 2050 een aandeel van respectievelijk 16 en 33 procent. ook als het aan hen ligt gaan we in de toekomst meer gebruik maken van biobrandstoffen. zo voorspellen zij dat al 5 procent van de totale zeevaart in 2030 op een biobrandstof als bio-diesel zal gaan varen. eigenlijk niet heel verwonderlijk vinden wij, met alle nieuwe milieu wetgevingen op komst. gtl, wind, waterstof en elektrisch daar en tegen, worden minder hoog ingeschat. zo voorspelt het onderzoek voor 2030 een maximale inzet van slechts 1 procent. richten wij ons op de binnenvaart, dan denken wij dat lng een grote publiekslieveling wordt. ook de ser voorspelt een forse stijging van 13 procent in 2030 en 26 procent in 2050. opvallend bij het onderzoek is het grote verwachte aandeel van gtl voor de binnenvaart en recreatievaart. voor de jaren 2030 en 2050 wordt gtl voor het goederenvervoer ingeschat op respectievelijk 11 en 19 procent. ook wij denken dat gtl op termijn een volwaardige speler voor de binnenvaart zal gaan worden. volgens ons heeft deze synthetische dieselbrandstof namelijk zowel bedrijfseconomische als milieutechnische voordelen. zo kan gtl niet alleen via hetzelfde distributienetwerk worden geleverd, ook heeft gtl een efficiëntere verbranding dan gewone diesel en is de uitstoot van schadelijke stoffen als stikstof, fijnstof en roet minimaal. nieuwe emissie-eisen gooien (geen) roet in het eten vooral de uitstoot van koolstofdioxide (co2), zwavel- en stikstofoxiden (sox en nox), fijnstof (pm), stoffen die de ozonlaag aantasten (ods), roet (black carbon) en vluchtige organische stoffen (vos) vormen een steeds groter probleem voor de natuur, het milieu en de menselijke gezondheid. nieuwe wetgevingen op gebied van emissie uitstoot zijn onontkoombaar en tijdig hierop inspelen is dus van essentieel belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. wij weten als geen ander dat ook hier de regel ”one size fits all” niet van toepassing is. berger maritiem volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet, en kan u dan ook als geen ander adviseren bij de wijze waarop u aan de (nieuwe) emissie wet- en regeling kan voldoen en hoe u hier het beste op zou kunnen inspelen. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
12.Wie kan nog zonder Energie Management Systeem?
 
door: jeroen berger, 12 september 2014 (laatst geüpdatet: 16 augustus 2017) vanaf 1 januari 2013 is het voor schepen groter dan 400 gt verplicht om een ship energy efficiency management plan (seemp) te hebben. deze wetgeving houdt in, dat voor schepen van deze klasse, het plan uitgewerkt aan boord dient te zijn en kan worden overhandigd aan de betreffende surveyor. met de verplichte seemp zijn er voor de zeescheepvaart co2-prestatienormen vastgelegd voor zowel bestaande als nieuwe schepen. bij de uitvoering van het ship energy efficiency management plan is het hebben van een energie management systeem, ook wel een ship energy efficiency analyser genoemd, praktisch onontkoombaar. waarom is een dergelijk systeem ook voor uw organisatie een must? vermindering van brandstofconsumptie een energie management systeem draagt niet alleen bij aan een beter milieu, ook zijn de voordelen voor u, van bedrijfseconomische aard. zo kan volgens de internationale maritieme organisatie (imo) een energie optimalisatie al leiden tot een vermindering van de brandstofconsumptie tussen de 1 en 5 procent. optimalisatie van energieverbruik een onderdeel van het seemp is de energy efficiency operational indicator (eeoi), waarmee het energieverbruik van een schip en een vloot tijdens een bepaalde periode gevolgd kan worden. een effectief en efficiënt energie management systeem kan bijdragen aan de overweging van nieuwe technieken bij het optimaliseren van het energiegebruik aan boord van uw schip. dankzij monitoring kunnen bijvoorbeeld al efficiënte maatregelen zorgen voor een vermindering van het brandstofverbruik en daarmee dus ook voor een verlaging van de co2 emissies. online documentatiebeheer per 1 januari 2013 hebben nieuwbouwschepen van 400 gt of groter een energy efficiency design index (eedi). deze eedi technische file bevat de technische documentatie die aantoont dat de energie efficiëntie van het schip bijvoorbeeld lager is dan de toegestane limiet, wat tevens kan leiden tot een concurrentievoordeel. er zijn al energie management systemen die de technische documentatie hiervan online kunnen bewaren. in plaats van de schepen te bezoeken, of de documenten te versturen tussen het schip en de wal, kan een rederij of scheepseigenaar dus hierdoor eenvoudig en snel via internet de energie efficiëntie van het schip aantonen. besparingen identificeren energiebeheer, vermindering van het brandstofverbruik, verlaging van de (operationele) kosten, en de handhaving van de (nieuwe) emissie-eisen voor de binnenvaart en/of zeevaart, zijn primaire doelstellingen voor nagenoeg elke organisatie in de maritieme sector. berger maritiem kan u adviseren bij de opzet en uitvoering van energie management systemen en denkt graag met u mee om mogelijke besparingen aan boord van uw schip te kunnen identificeren. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
13.Financiering voor uw scrubber retrofit project
 
door: jeroen berger, 26 september 2014 de zeer omstreden europese zwavelrichtlijn is een veelbesproken thema. overeind blijft dat scheepsbrandstof vanaf 1 januari 2015 in de seca-gebieden (noordzee, het kanaal en de baltische zee) maximaal 0,1 procent zwavel mag bevatten. voor de zeevaart, die het economisch toch al moeilijk heeft, is het vooruitzicht van een nieuwe wetgeving voor de uitstoot van zwavel niet eenvoudig te aanvaarden. maar het ziet ernaar uit dat er helaas voor hen weinig aan te veranderen is en zullen ze door de zure appel moeten heen bijten. wat wordt voor veel rederijen de schone brandstof strategie? schakelt men over op marine diesel of lng, of vaart men gewoon door op hfo met gebruik van scrubber technologie? investeren in scrubber technologie. waarom eigenlijk? voor rederijen die veel varen op de noordzee, de oostzee of het kanaal loont het de moeite om een scrubber te installeren. niet alleen omdat ze daarmee voldoen aan de strenge zwavelrichtlijn, ook zijn dergelijke installaties al op zeer korte termijn winstgevend doordat ze al binnen enkele jaren zijn terugverdiend. niet alleen de haalbaarheidsstudies van berger maritiem bevestigen deze korte terugverdientijden, ook uit het eu-retrofit-project is gebleken dat terugverdientijden van 1,6 en 0,8 jaar wel degelijk haalbaar zijn. wereldwijd zijn er diverse aanbieders. de belangrijkste en meest hoopvol zijn wärtsilä, alfa laval, clean marine en green tech marine, die inmiddels bij elkaar ruim tweehonderd scrubber installaties hebben verkocht. nog maar enkele daarvan zijn in bedrijf. dus veel ervaring is er nog niet. maar het feit dat belangrijke west-europese rederijen als spliethoff, holland america line en stolt tankers wel hebben geïnvesteerd, toont aan dat er voldoende vertrouwen is in de ontwikkeling van deze technologie. scrubber financiering voor handen de toepassingen van scrubbers leidt vaak tot grote investeringen, die veel rederijen vandaag de dag maar niet rond kunnen krijgen. zo loopt de investering in een scrubber al gauw op tot in de (vele) miljoenen. financiering van één of meerdere scrubber installaties zal dus voor veel rederijen bijzonder wenselijk zijn. echter laten de lokale banken en overheden het volledig over aan de maritieme sector en bieden zij op dit moment nog geen oplossing rondom deze veelbesproken problematiek. er zijn echter wel degelijk financieringsmogelijkheden voor handen. zo verstrekt bijvoorbeeld de export credit norway al financieringen speciaal gericht op scrubber retrofit projecten. de concurrerende tarieven en condities van deze kredietverstrekker maken het voor veel rederijen extra interessant, indien zij besluiten tot financiering van hun scrubbers over te gaan. echter wel van belang is, dat de scrubber door een noorse scrubberfabrikant geleverd moet zijn. gelukkig zijn er genoeg noorse fabrikanten op de markt, waarbij de scrubbers concurrerend zijn en ook daadwerkelijk voldoen aan alle eisen die de imo stelt. clean marine en green tech marine zijn hier een goed voorbeeld van. bunker funding berger maritiem heeft veel onderzoek gedaan naar de inpassing van scrubber technologie. en hoewel er veel belangstelling is voor scrubbers, is gebrek aan financiële middelen een veelgehoord probleem. hoewel lokale banken en overheden geen oplossingen zien, zijn wij alsnog opzoek gegaan naar een middel om de financiering voor de installatie van scrubbers in bestaande schepen mogelijk te maken. het financieringsinstrument wat berger maritiem heeft ontwikkeld wordt het bunker funding programma genoemd. wat is bunker funding precies? middels een individuele toeslag op een controleerbare marktprijs van de hfo bunker wordt een jaarlijkse premie geheven die moet zorgen voor rente, aflossing en risicodekking van de scrubber investering. deze premie is hierbij substantieel lager dan de meerprijs die men zou moeten betalen voor het overschakelen op mgo. nadat de duur van het contract is verstreken, vervalt de premie en kunnen de reders maximaal profiteren van de lage hfo-prijs. dankzij bunker funding heeft de klant zogezegd vanaf dag één het voordeel doordat zij kunnen blijven profiteren van de goedkopere brandstof hfo, zonder zelf de noodzakelijke investering te hoeven doen. bent u benieuwd of het bunker funding principe ook voor uw organisatie iets kan betekenen of bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd geraakt naar de mogelijkheden van export credit norway? neem in beide gevallen gerust contact met ons op voor meer informatie. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
14.Wordt ... voor de ... hét alternatief voor LNG?
 
door: jeroen berger, 13 september 2014 volgens de sociaal-economische raad (ser) zal voor de ... lng in 2030 het grootste aandeel van de energiedragers gaan vormen. opvallend is echter het grote verwachte aandeel van ... voor de ... en recreatievaart. zo voorspelt de ser voor de jaren 2030 en 2050 een respectievelijk aandeel van 11 en 19 procent voor deze synthetische (vloeibare) diesel .... in de ... zijn veel rederijen en scheepseigenaren nog niet bekend met deze schone, biologisch afbreekbare .... blijft lng eigenlijk wel de toekomst? wij zijn op onderzoek uitgegaan om antwoord te geven op de vraag of ... misschien wel in de toekomst hét alternatief zou kunnen zijn voor lng. wat is ... precies voor ...? ..., de afkorting van gas to liquid, is een synthetische (vloeibare) diesel... gemaakt van gas. deze ..., geschikt voor dieselmotoren, is ultra schoon en daarnaast biologisch afbreekbaar. het chemisch transformatie proces achter deze ... staat bekend als fischer-tropsch. ruim 35 jaar is er intensief onderzoek gedaan naar de technologie en productie van deze synthetische diesel.... naast ... zijn er ook nog andere synthetische ...fen, waaronder btl (biomass to liquid) en ctl (coal to liquid) met vergelijkbare eigenschappen. wat zijn precies de voordelen van ...? ten eerste is de uitstoot van (onverzadigde) koolwaterstoffen, zwavel-, stikstofoxiden en fijnstof, in tegenstelling tot conventionele diesel, minimaal. ook is het gebruik van ... bevorderlijk voor de volksgezondheid. zo is ... bijvoorbeeld al vele malen schoner dan de meest schone conventionele diesel... mk1. dit maak ... uitermate geschikt voor dicht bevolkte gebieden. kijken we naar de technische aspecten dan kan ... probleemloos, en zonder enige aanpassing, worden toegepast in bestaande ... schepen met hun vaak oude zware dieselmotoren. tot slot, en niet geheel onbelangrijk, zorgt deze synthetische (vloeibare) diesel... voor een stuk minder rook en stank en in veel gevallen ook voor minder lawaai. ... versus lng net als ... zorgt lng voor een veel lagere uitstoot van schadelijke stoffen als koolstofdioxide (co2), zwavel- en stikstofoxiden (sox en nox), fijnstof (pm), stoffen die de ozonlaag aantasten (ods), roet (black carbon) en vluchtige organische stoffen (vos). voor lng wordt verwacht dat de meerinvestering voor het gebruik en de distributie van lng snel kan worden terugverdiend. de reden hiervoor is, dat lng goedkoper zal moeten worden dan diesel doordat de wereldvoorraad vele malen groter is dan olie, zo voorspelt men. wereldwijd zijn er grote gasvoorraden om de ...-methode toe te passen en kan ... gewoon via het bestaande distributienetwerk door bijvoorbeeld shell en chevron worden geleverd. zo zal voor deze synthetische ... er direct een afzetmarkt zijn, wat financiering voor een reder of scheepseigenaar een stuk eenvoudiger maakt dan bij lng. wat wordt uw schone ... strategie? een vraag die bij veel rederijen steeds meer een rol gaat spelen, is: blijf ik varen op zware stookolie, dieselolie of marine diesel, of stap ik over op liquefied natural gas (lng), bio-lng, biodiesel of ..., een synthetische diesel...? berger maritiem volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet, en kan u dan ook als geen ander adviseren bij de wijze waarop u aan de (nieuwe) emissie wet- en regeling kan voldoen en hoe u hier het beste op zou kunnen inspelen. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
15.Blogpagina
 
welkom op de blogpagina van berger maritiem. hier delen onze medewerkers hun visie en opinies over actuele thema’s in de maritieme sector. voortstuwing is hybride aandrijving ook iets voor mijn schip? lees meer afschrijving bio...fen blijkt te voorbarig lees meer biedt walstroom een duurzame optie voor generatorstroom in de zeevaart? lees meer is methanol de schone maritieme ... voor de toekomst? lees meer wordt ... voor de ... hét alternatief voor lng? lees meer wat wordt uw schone ... strategie? lees meer emissiereductie scrubber met hfo beter voor volksgezondheid dan laagzwavelige ... lees meer publicatie in bimco bulletin: trends en ontwikkelingen scrubbermarkt download bewust vergroenen in de ... lees meer zijn de negatieve gevolgen van ballastwater te voorkomen? lees meer moeten we ons zorgen maken over het milieu? lees meer wie kan nog zonder afvalbeheersysteem? lees meer wie kan nog zonder energie management systeem? lees meer emissiewetgeving green deal biedt volop kansen voor de ... lees meer ... akkoord declaration of nijmegen co2-reductie lees meer klimaatakkoord zeevaart co2-reductie lees meer wat betekenen de stage v emissie eisen ... voor mij? lees meer meten aan de pijp in green deal cobald lees meer imo besluit mondiale 0,5% zwaveleis per 2020 lees meer update ballastwaterverdrag: behandeling ballastwater met 2 jaar uitgesteld lees meer nieuwe emissie-eisen stage v ... een feit lees meer imo tier iii emissie-eisen voor neca-gebieden lees meer green award ...: ook iets voor mij? lees meer een co2-taks: komt deze er nu wel of niet? lees meer verplichte registratie co2-uitstoot voor schepen lees meer update wet- en regelgeving scheepsrecycling lees meer nieuwe wetgeving voor schroefassen en roerkoningen lees meer uitkomst eu-retrofit-project: scrubbers beste keus lees meer is het nu al de juiste tijd voor scrubber technologie? lees meer subsidie en financiering stimuleringsregeling “schone ... en duurzame logistiek in rotterdam” lees meer nieuw kabinet wilt green deal sluiten met ... en zeevaart lees meer eia voor orc gebaseerde restwarmtegenerator lees meer roetfilter en scr katalysator komen in aanmerking voor mia en vamil lees meer financiering voor uw scrubber retrofit project lees meer nieuws en persberichten grote belangstelling bij de fat van één van de eerste efficiency packs lees meer restwarmte-terugwinning in de ... lees meer nieuwe opdracht in de ... voor orcan energy ag download clean marine wins award fastest growing technology company in emea lees meer medewerkers metizoft vanaf nu dnv gl gecertificeerde hazmat experts lees meer clean marine wint contract voor twee reefers lees meer samenwerking rond tussen metizoft en berger maritiem eerste schip met clean marine scrubber meert aan in rotterdam lees meer lees meer persbericht: samenwerking vicusdt en berger maritiem lees meer clean marine wint prestigieuze innovatie award lees meer clean marine's egcs technologie toonaangevend in tanker sector lees meer groene deal biedt volop kansen voor maritieme toeleveranciers lees meer over berger maritiem | neem contact op
16.Scheepsschroef
 
bent u op zoek naar een scheepsschroef die efficiënt is, geluids- en trillingsarm en afgestemd is op uw appendages (zoals uw straalbuis en scheepsroer), scheepsvorm en vaarprofiel? of het nu gaat om uw ...schip, tanker, passagiersschip, sleepboot, patrouillevaartuig, offshore schip of mega jacht, samen met onze partner vicusdt onderzoeken wij graag voor u de hydrodynamische prestatie van uw bestaande of nieuw te ontwerpen schip om te komen tot een optimaal schroefontwerp. uitgangspunt is hierbij het verlagen van het ...verbruik van uw schip (en daarmee de kosten) en het verbeteren van uw co2-voetafdruk. over het schroefontwerp om het optimale schroefontwerp te kunnen bepalen, moet allereerst het elektrisch, hybride of diesel aangedreven voortstuwingsconcept met elkaar worden afgestemd. zo moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de interactie tussen de verschillende aandrijfcomponenten en de benodigde transmissie. is dit eenmaal in kaart gebracht, dan volgt het aantal te kiezen bladen. het aantal bladen van een scheepsschroef beïnvloed namelijk hoe efficiënt en krachtig de scheepsschroef is, de bladtipsnelheid die nodig is, en de zogenaamde looprust. mede afhankelijk van uw gekozen vaarprofiel, is het zaak hier een goede balans in te kunnen vinden om, naast de efficiëntie, geluid en trillingen zo laag mogelijk te houden. andere belangrijke vragen voor een optimaal schroefontwerp, zijn: wat is de juiste diameter voor uw scheepsschroef en wat is de juiste spoed? wanneer ontstaat er, gekeken naar uw situatie, bijvoorbeeld een betere efficiëntie? juist bij een kleine scheepsschroef, of toch meer bij een grotere? ook de materiaalkeuze is voor het bepalen van het juiste schroefontwerp van groot belang. moet uw scheepsschroef bijvoorbeeld geschikt zijn voor arctische condities, dan dient er met het ontwerp bijvoorbeeld rekening te worden gehouden dat de scheepsschroef voldoet aan ijsklasse 1as. en gaat het bijvoorbeeld om een onderzoeksschip bestemd voor oceanografisch onderzoek, dan is het wellicht zaak dat de scheepsschroef voldoet aan de zeer strenge ices-209 norm, een internationale standaard voor stille vaart. voor het berekenen van de stroming en weerstand van uw schip en om een antwoord te geven op al deze vragen, maakt onze partner gebruik van zeer geavanceerde computational fluid dynamics (cfd) software. met behulp van deze wetenschappelijke benadering kunnen zij de hydrodynamische prestaties van uw schip nauwkeurig in kaart brengen om het juiste ontwerp van de scheepsschroeven te bepalen, afgestemd op uw andere appendages (zoals de straalbuizen en scheepsroeren), scheepsvorm en het vaarprofiel. vicusdt zal meerdere cfd-onderzoeken gaan uitvoeren, waaronder een scheepsschroef-ontwerp-analyse en een eigen-voortstuwing-analyse. ten opzichte van een traditionele aanpak, leidt deze methode tot een accurate scheepsschroef-prestatieberekening en een snelheidsprognose die berekend is op basis van actuele data (geen statistische voorspellingen). daarnaast zal de gedetailleerde cavitatie-analyse ervoor gaan zorgen dat operationele kwesties als geluid, trillingen en erosieschade worden geminimaliseerd. scheepsschroef voor bestaand schip is voor uw bestaande schip de scheepsschroef aan vervanging toe? dan is het bij ons mogelijk om daar een cfd geoptimaliseerde scheepsschroef voor terug te plaatsen. heeft u nog de tekeningen van uw schip? dan kan onze partner voor uw schip de meest optimale scheepsschroef ontwerpen, afgestemd op uw bestaande appendages (zoals een straalbuis of scheepsroer), scheepsvorm en vaarprofiel. heeft u geen tekeningen meer van uw schip, maar bent u wel toe aan een nieuwe scheepsschroef? ook dan behoort een cfd geoptimaliseerde scheepsschroef tot de mogelijkheden. met behulp van een 3d-scan en de nodige metingen, zijn de specialisten van vicusdt in staat om uw huidige achterschip met bestaande appendages zeer nauwkeurig in kaart brengen, om ook voor uw schip de meest optimale scheepschroef te kunnen ontwerpen. bekijk een green retrofit business case met scheepsschroeven scheepsschroef in productie net als vicusdt behoort de gieterij van de scheepsschroeven (fundivisa) ook tot de emenasa group, één van de grootste maritieme bedrijven in spanje. deze groep van bedrijven bestaat uit 12 bedrijven en 475 medewerkers in totaal. de emenasa group is opgericht in 1948 en heeft, naast de kennis en expertise om de voortstuwing en scheepsvorm te optimaliseren, ook de daarbij horende voortstuwingscomponenten mogen leveren voor toonaangevende merken. de gieterij beschikt over alle benodigde apparatuur om het schroefontwerp, wat het beste aansluit bij uw type schip en vaarprofiel, ook daadwerkelijk te kunnen produceren. zo kunnen zij een scheepsschroef fabriceren met een diameter tot 7000 mm. de scheepsschroeven die fundivisa ontwikkelt komen voor als open schroeven, straalbuisschroeven, boegschroeven, oppervlakteschroeven en supercaviterende schroeven. maar ook speciale schroeven voor een roerpropeller en een waterjet behoren tot de mogelijkheden. elke scheepsschroef wordt gefabriceerd volgens de laatste kwaliteitsstandaard (iso 9001:2008) en regels van de verschillende classificatiebureaus. hierbij wordt er gestreefd naar een hoge productiekwaliteit, waarbij de materialen zorgvuldig worden geselecteerd. bekijk de bedrijfsfilm van fundivisa op youtube scheepsschroef in de praktijk om een voorbeeld te geven, hebben wij, samen met onze partners, de scheepsschroeven en straalbuizen ontworpen en geleverd voor een nieuwe 110-meter lange ...tanker. bij de proefvaart is gebleken dat dit schip weer zuiniger is geworden dan het voorgaande ontwerp. mede dankzij de ontwerpaanpassingen (roeren en boeg), het verbeterde schroefontwerp (waarbij wij van 5 naar 3 bladen zijn gegaan) en de geoptimaliseerde straalbuizen, is het ...verbruik (en daarmee de co2-uitstoot) lager uitgekomen. bekijk de scheepsschroeven en straalbuizen business case circulaire scheepsschroef niet alleen wij, maar ook vicusdt en de gieterij geloven in een positieve vicieuze cirkel: materiaal dat in een scheepsschroef gebruikt wordt, moet na gebruik zo veel mogelijk herbruikbaar zijn, met een maximale vermindering van grondstofgebruik. om die reden is de circulaire scheepsschroefservice in het leven geroepen. deze service werkt als volgt: laat de waarde van uw huidige scheepsschroef bepalen en lever uw scheepsschroef in bij onze gieterij. vervolgens wordt uw oude scheepsschroef op een verantwoorde wijze gerecycled, waarna de grondstoffen worden hergebruikt voor het maken van een nieuwe cfd geoptimaliseerde scheepsschroef. integrale oplossing naast een optimaal schroefontwerp kunnen wij ook kijken naar de schroef-romp-interactie, elektrische en hybride systemen, warmteterugwinningsmogelijkheden en alternatieve energiebronnen als zonne-energie, bio...fen, lng, ... en methanol. dankzij deze aanpak kunnen wij u een integrale oplossing bieden voor het verbeteren van de algehele weerstand van het schip en bieden wij u de mogelijkheid om maximaal te besparen op uw ...kosten. onze aanpak voor het bereiken van een efficiënt voortstuwingssysteem service met de service van berger maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw scheepsschroef, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen. wij helpen u graag verder heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend ...? neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases. over berger maritiem | contact opnemen
17.Bewust vergroenen in de ...
 
door: jeroen berger, 14 april 2015 (laatst geüpdatet: 9 augustus 2017)  bewust vergroenen in de .... de meeste ...ondernemers zijn zich er terdege van bewust dat de maatschappij, de overheid en klanten het steeds meer verlangen. hoewel het bewust vergroenen steeds meer wordt omarmd, zijn er nog steeds veel vragen vanuit de sector. aan welke eisen moet een schip voldoen, voor nu en in de nabije toekomst? en als u besluit uw bedrijfsvoering bewust te vergroenen, wat is dan de business case? bewust vergroenen in de ..., waarom eigenlijk? het doel van een bewust groene ... is dat het milieu en de economie hand in hand kunnen gaan. de emissies worden een steeds belangrijkere economische factor en ook steeds meer opdrachtgevers vragen om milieuvriendelijker vervoer. het bewust vergroenen geldt hierbij niet alleen voor de ..., maar voor de gehele transportketen. hierdoor is er een sterke behoefte ontstaan aan overzicht van de emissieproblematiek en over de oplossingen. regelgeving het uitgangspunt van regelgeving voor de ... is het realiseren van een schone ...vloot. dit betekent bewust vergroenen in de zin van minder emissies en het verlagen van het ...verbruik. doordat de dieselmotor de meest gebruikte aandrijving is voor de ..., gelden er voor motoren van ...schepen in rijnoeverlanden steeds strengere milieueisen. richten wij ons op de europese ..., dan moeten vanaf 1 januari 2019 nieuw aangeschafte motoren voor ...schepen voldoen aan de europese emissierichtlijn non-road mobile machinery (nrmm) stage v. toekomstige regelgeving op zaterdag 12 december 2015 stemden tijdens de vn-klimaatconferentie van parijs 2015 de bijna 200 deelnemers in met een nieuw bindend klimaatakkoord. daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. co2 is hierbij het meest belangrijke broeikasgas. hoewel de scheepvaart buiten het vn-klimaatakkoord valt, is deze sector een grote co2-vervuiler. volgens de roadmap van het directoraat-generaal mobiliteit en vervoer van de europese commissie (dg move ) gepubliceerd op 7 april 2016, streeft de eu naar een co2-reductie van ten minste 30% (vergeleken met 2005) in 2030 voor de ...vloot. verwacht wordt dat er op termijn voor de ... ook wet- en regelgeving aankomt om de co2-voetafdruk te verkleinen. durf vooruit te denken over het algemeen is dwingende (nieuwe) regelgeving de motor achter het bewust vergroenen. u kunt wachten tot het laatste moment dat de wet- en regelgeving ingaat, maar u kunt er ook voor kiezen om vooruit te denken. om in 2030 aan de europese milieudoelstellingen te kunnen voldoen, kunt u in plaats van afwachten er bijvoorbeeld ook voor kiezen om stapsgewijs te gaan verduurzamen om de daarmee gepaarde kosten uit te smeren over meerdere jaren. welke technieken zijn er beschikbaar? hoewel motorfabrikanten als volvo, man, wärtsilä, caterpillar en scania over zeer schone dieselmotoren beschikken, dienen er zich ook alternatieven aan voor dieselaandrijving. denk bijvoorbeeld aan aardgas, bio...fen, dieselelektrische voortstuwing (hybride) en de ...cel waarbij waterstof wordt gebruikt als .... hoewel lng door velen wordt gezien als dé ... voor de toekomst, lijkt ... een goed alternatief te zijn voor de .... maar ook een upgrade met nabehandelingstechnieken als een scr katalysator en roetfilter, een warmteterugwininstallatie of een alternatieve oplossing met water-in-... emulsie kan ervoor zorgen dat een ...onderneming zijn milieubelasting verlaagt en dus vergroent. daarnaast kunt u door uw hybride, elektrisch of diesel aangedreven voortstuwingsconcept te verbeteren, ... besparen en tegelijk uw co2-voetafdruk verkleinen. met behulp van computational fluid dynamics (cfd) rekentechnieken kan de hydrodynamische prestatie van uw ...schip worden geanalyseerd om te zien waar rendementsverbeteringen mogelijk zijn. hiermee kunt u onder andere de rompvorm (voor- en achterschip) en appendages (scheepsschroef, scheepsroer en eventueel een straalbuis) optimaliseren. wordt bewust vergroenen door uw klanten daadwerkelijk omarmd? wij stelden onszelf de vraag: wordt bewust vergroenen door uw klanten daadwerkelijk omarmd? om op het antwoord te komen op deze vraag, zijn wij in gesprek gegaan met verschillende ...ondernemers. en wat blijkt: een ...ondernemer met een groener schip die opzoek is naar lading, krijgt in veel gevallen voorrang bij zijn klanten (opdrachtgevers). daardoor kan hij zijn jaarlijkse bezettingsgraad optimaliseren en dus meer inkomsten genereren. bent u van plan om, op korte of lange termijn, uw ...schip te gaan verduurzamen? wij van berger maritiem adviseren u graag bij het maken van de juiste duurzame beslissing. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
18.Greening the inland waterway transport
 
by: jeroen berger, august 8, 2017 greening the inland waterway transport. most of the entrepreneurs in the inland waterway transport sector are aware of the fact that the society, government and customers are demanding it more and more. although greening the inland waterway transport is being increasingly embraced, there are still questions from the market. what are the requirements of an inland waterway vessel now and for the future? and if you decide to greening your business, what could be the business case? greening the inland waterway transport, why exactly? the purpose of greening the inland waterway transport sector is that the environment and the economy could go hand-in-hand. the emissions will be an increasingly important economic factor and more and more contracting authorities will ask for environmentally friendly transport. this applies not only for the inland waterway transport, but for the whole transport chain. as a result of this, there is a strong need arises to an overview of the emission problems and possible solutions. regulation the starting point for regulation of the inland waterway transport is realizing a clean inland waterway fleet. this means reducing the emissions and fuel consumption. because the diesel engine is the most widely used engine for the inland waterway transport, there are more environmental regulations for this type of engines. if we are focusing on the european inland waterway transport sector, the non-road mobile machinery (nrmm) stage v standards are effective from 2019 for new engines. future regulation at the paris climate conference (cop21) in december 2015, almost 200 countries adopted a new binding global climate deal. in the so-called paris agreement they have agreed a long-term goal of keeping the increase in global average temperature to well below 2°c above pre-industrial levels by reducing the greenhouse gases. the aim is to limit the increase to 1.5°c. carbon dioxide (co2) is hereby the most important greenhouse gas. although the shipping sector is not included in the paris agreement, this sector is a major emitter of co2. according to the roadmap from the european commission’s directorate general for mobility and transport (dg move ), published on 7 april 2016, the eu aims to reduce the co2 emissions to 30% (compared to 2005) for the inland waterway transport sector by 2030. it is expected that there will come regulation for the inland waterway transport sector to reduce the carbon footprint too. try forward thinking in general, binding (new) legislation is the driver of greening the business. you can wait until the regulation will enter, but you can also choose for forward thinking. to meet the european environmental objectives in 2030, for example you can choose for the step-by-step approach, where you invest yearly in green technologies to spread your costs, instead of waiting until the regulation will enter. which techniques are available? although engine manufacturers like volvo, man, wärtsilä, caterpillar and scania are developing more clean diesel engines, there are green alternatives available. good examples include liquefied natural gas (lng), biofuels, diesel electric driven (hybrid) and a fuel cell where hydrogen is used as fuel. although lng will be seen as the fuel of the future, ... looks like a good alternative for the inland waterway transport. but also diesel engine after treatment techniques like a scr catalyst and a diesel particulate filter (dpf), a waste heat recovery system and water-in-oil emulsion can be seen as good alternatives. besides that, you can optimize your hybrid, electric or diesel driven propulsion concept, to reduce your fuel costs and carbon footprint. by using computational fluid dynamics (cfd) techniques, you are able to analyze the hydrodynamic performance for optimizing your inland waterway vessel. good examples of areas which can be improved, are: the hull form (fore and aft part of the ship) and appendages (ship propeller, ship rudder and a possible nozzle). will you have a better charter preference with a green inland waterway vessel? we have asked ourselves the question whether a green inland waterway vessel will lead to a better charter preference. to answer the question, we went into meeting with various inland waterway entrepreneurs. based on these conversations, we see that having a clean inland waterway vessel could give you a charter preference in many cases. because of this, you are able to optimize your annual occupancy rate for generating more revenues. do you think of greening your inland waterway vessel too? we will be pleased to advice you. read more on our blog page your information will be kept confidential. see our privacy policy for more information.
19.IHM Inventory Hazardous Materials service
 
als een schip het einde van zijn economische levensduur heeft bereikt, zal het schip gesloopt en gerecycled moeten worden. het recyclen van schepen vormt echter een grote uitdaging op zowel maatschappelijk als milieugebied. veel schepen die ontmanteld moeten worden, worden namelijk nog naar zogenaamde sloopstranden gebracht, wat in de praktijk vaak een gevaarlijke en milieubelastende klus is door de gevaarlijke materialen die in het schip en de uitrusting daarvan zijn verwerkt. door middel van wet- en regelgeving probeert onder andere de europese unie (eu) de vele problemen rondom het recyclen van schepen aan te pakken. wet- en regelgeving op het gebied van scheepsrecycling de in 2013 aangenomen scheeps recycling verordening (nr. 1257/2013 ) van de europese unie (eu) zal scheepseigenaren en rederijen met schepen van 500 gt of meer, die met hun schip een vlag van een lidstaat van de eu voeren, verplicht gaan stellen om een up-to-date inventaris van gevaarlijke materialen te hebben, gedurende de hele levenscyclus van het schip. in het engels wordt dit ook wel een inventory of hazardous materials (ihm) genoemd. in deze verordening is verder opgenomen dat een schip in de nabije toekomst uitsluitend mag worden ontmanteld bij een scheepsrecyclinginrichting die op de europese lijst van goedgekeurde inrichtingen staat vermeld. ook dient een scheepseigenaar voorafgaand aan de recycling van het schip in het bezit te zijn van een 'geschikt voor recycling'-certificaat. voor europese nieuwbouwschepen gaat de scheeps recycling verordening op zijn laatst in per 31 december 2018 en geldt deze vanaf 31 december 2020 ook voor europese bestaande schepen en schepen die de vlag van een derde land voeren en een haven of ankerplaats aandoen van een eu-lidstaat. zie ook figuur 1. figuur 1: tijdlijn wanneer de eu wet- en regelgeving op gebied van ihm ingaat wat houdt een inventory of hazardous materials (ihm) precies in? onder gevaarlijk materiaal wordt elk materiaal of elke substantie bedoeld, die mogelijk gevaarlijk kan zijn voor de menselijke gezondheid en/of het milieu. met betrekking tot de inventory of hazardous materials (ihm) zijn er in de scheeps recycling verordening van de europese unie (eu), regels opgesteld voor nieuwe en bestaande schepen van 500 gt en meer. voorbeelden van gevaarlijke materialen die geïnventariseerd moeten worden, zijn: asbest, ozonafbrekende stoffen, pcb’s, pfos’s, aangroeiwerende verbindingen en verfsystemen, cadmium en cadmiumverbindingen, zeswaardig chroom en zeswaardigchroomverbindingen, lood en loodverbindingen, kwik en kwikverbindingen, pbb’s, pbde’s, polychloornaftalenen (meer dan drie chlooratomen), radioactieve stoffen, bepaalde gechloreerde paraffinen met een korte keten (alkanen, c10-c13, chloor) en een broomhoudende brandvertrager (hbcdd). wat zouden wij voor u kunnen betekenen? voor het maken van een inventaris van gevaarlijke materialen, is het opstellen van een eenvoudige inventarisatielijst niet voldoende. zo dient er niet alleen contact te worden opgenomen met uw leveranciers, maar vaak ook met de toeleveranciers van die leveranciers. daarnaast dient er voor een bestaand schip omme nabij de 200 monsters te worden genomen. deze zullen dan vervolgens moeten worden opgestuurd naar het lab voor inspectie. wat de inventory of hazardous materials (ihm) betreft, heeft onze partner metizoft een one-stop-shop-concept ontwikkeld. naast het uitvoeren van een inventaris van gevaarlijke materialen, kunnen zij u namelijk ook helpen met het bijhouden van de ihm gedurende de hele levenscyclus van het schip. vanaf 2006 hebben zij een database opgebouwd met een uitgebreide lijst van leveranciers met de daarbij gebruikte componenten en materialen. alle door dnv gl op persoon gecertificeerde hazmat experts zorgen ervoor dat de inventaris van de gevaarlijke materialen te allen tijde up-to-date is en kunnen uw organisatie vakkundig adviseren en begeleiden bij de verkrijgbaarheid van het “geschikt voor recycling”-certificaat, voorheen het “groene paspoort” genoemd. lees meer over het bijhouden van de inventory of hazardous materials business case een noorse rederij met een vloot van in totaal 55 offshore support schepen is met de inventory of hazardous materials (ihm) service voorbereid op toekomstige milieueisen. hiermee kan de rederij voldoen aan de dnv gl clean design notatie. deze milieuklasse stelt het hebben van een continu bijgewerkte inventaris van gevaarlijke materialen verplicht aan boord van de vaartuigen. bekijk de ihm offshore support schip business case onze rol houdt niet op bij een inventory of hazardous materials (ihm) een inventaris van gevaarlijke materialen kan ertoe leiden dat er materialen of substanties aan boord van het schip worden aangetroffen waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. wat nu? wij kunnen u ontzorgen van a tot z. wij spreken de maritieme taal en kunnen u van een inventory of hazardous materials (ihm) tot en met een eventuele verwijdering van gevaarlijke materialen (zoals asbest) begeleiden en adviseren. wij helpen u graag verder veel rederijen en scheepseigenaren zijn nog niet bekend met de verwachte wet- en regelgeving op gebied van scheepsrecycling. tijdig hierop inspelen is voor u van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend ...? neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases. over berger maritiem | neem contact op
20.Restwarmtegenerator
 
ongeveer de helft van de energie uit de ... gaat via de uitlaat en het koelwater verloren als restwarmte. om de energie-efficiëntie van uw schip te kunnen verhogen, hebben wij ons gespecialiseerd in het benutten van deze restwarmte. zo kan de warmte die via de uitlaatgassen en het koelwater van uw geïnstalleerde scheepsverbrandingsmotoren verloren gaat deels worden teruggewonnen en omgezet in elektrische of mechanische energie. warmteterugwinning van uw geïnstalleerde scheepsverbrandingsmotor een toenemende urgentie voor co2-reductie, een vermindering van de operationele kosten van het schip en de onlangs aangepaste imo eedi-regels, kunnen u als scheepseigenaar of reder aanzetten tot het nadenken over maatregelen voor een optimale benutting van de ... gebruikt door de motoren aan boord van uw schip. vanwege de hoge warmte-inhoud en temperatuur is warmteterugwinning via de uitlaatgassen van uw geïnstalleerde motoren een ideale manier om meer energie uit de toegevoerde ... te genereren. er is al een restwarmtegenerator op de markt, die deze energie eenvoudig om kan zetten in mechanische of elektrische energie of waarbij u de warmte kunt benutten om bijvoorbeeld direct de warmtebehoefte voor verwarming of tapwater af te dekken. wij hebben het hier over de efficiency pack (restwarmtegenerator) van onze duitse partner orcan energy ag. deze restwarmteterugwininstallatie zet de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, maar ook reststoom of thermische olie om in elektriciteit of mechanisch vermogen (ter ondersteuning van de aandrijflijn). hiermee kunt u jaarlijks tussen de 6 en 9 procent gaan besparen op uw ...kosten, uw co2-voetafdruk fors gaan verkleinen en uw energy efficiency design index (eedi) of energy efficiency operational indicator (eeoi) als onderdeel van het ship energy efficiency management plan (seemp) significant gaan verbeteren. de efficiency pack is geschikt gemaakt voor schepen met een totaal geïnstalleerd motorvermogen van circa 500 kw tot 5 mw (en meer). want hoewel de maximale output al 100 kw per efficiency pack is, kan er door de modulariteit van het systeem voor grotere restwarmtebronnen meerdere packs worden gecombineerd (opererend als een eenheid), die bij elkaar tot zo’n 500 kw kunnen terugleveren. de efficiency pack is onder andere toepasbaar in de sectoren: zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, ..., baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw. lees meer over de efficiency pack van orcan energy ag green award ... bent u in het bezit van één of meerdere ...schepen? dan informeren wij u graag over het volgende. per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd green award voor ...schepen die voldoen aan specifieke milieueisen. het doel van het green award is om ...ondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun ...schip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. naast een verbetering van het imago kan een ...schip met een green award onder andere zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een extra financiële bijdrage van uw bank. het green award voor de ... werkt volgens een puntensysteem. bekend is dat u met het installeren van een scr katalysator en roetfilter al snel veel punten kunt behalen, om in aanmerking te kunnen komen voor een green award voor uw ...schip. voor de efficiency pack (restwarmtegenerator) kunnen er ook punten worden toegekend. de installatie kan worden gezet op de zogeheten vrije lijst van het green award programma van eisen. lees meer over het green award voor de ... huur-model graag brengen wij u ervan op de hoogte dat er bij orcan energy ook de mogelijkheid bestaat om de efficiency pack (restwarmtegenerator) te huren. op deze manier is er geen sprake van een investering die terugverdiend moet worden, maar van een vaste huurprijs die lager is dan de besparing op de ...kosten. hierdoor ontstaat er voor u een positieve cashflow. dit betekent, met andere woorden, dat er wat verdiend wordt, terwijl er tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een duurzamere toekomst. energie-investeringsaftrek (eia) een fiscale regeling die wij graag bij u onder de aandacht brengen, is de energie-investeringsaftrek (eia). door te investeren in een restwarmtegenerator gebaseerd op de organische rankinecyclus (orc) kunt u fiscaal voordeel behalen. zo kan de energie-investeringsaftrek (eia) in 2019 u gemiddeld 11 procent voordeel opleveren. dit is mede afhankelijk van uw rechtsvorm. bijvoorbeeld of u een vennootschap onder firma (vof) of besloten vennootschap (bv) heeft. lees meer over de eia voor orc gebaseerde restwarmtegenerator van een restwarmtegenerator naar een compleet uitlaatgassensysteem samen met onze duitse partner fischer abgastechnik tillen wij de efficiency pack (restwarmtegenerator) van orcan energy naar een hoger plan. zo zijn wij samen met fischer abgastechnik en orcan energy in staat om u een uitlaatgassensysteem te leveren waarbij alle verschillende systemen naadloos op elkaar aansluiten en met elkaar zijn geïntegreerd. door een optimale afstemming en integratie van fischer’s scr katalysator, roetfilter, uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en orcan’s efficiency pack (restwarmtegenerator), kunnen wij u een stil (45 db(a)), schoon (imo tier iii en eu stage v ready), ...besparend (6-9%) en co2-reducerend uitlaatgassensysteem adviseren op basis van uw wensen en eisen. service met de service van berger maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw restwarmtegenerator, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen. wij helpen u graag verder heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend ...? neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases. over berger maritiem | neem contact op
« Vorige 10  Volgende 10 »