advies emissie wetgeving

« Vorige 10  Volgende 10 » 
11.Wordt GTL voor de binnenvaart hét alternatief voor LNG?
 
door: jeroen berger, 13 september 2014 volgens de sociaal-economische raad (ser) zal voor de binnenvaart lng in 2030 het grootste aandeel van de energiedragers gaan vormen. opvallend is echter het grote verwachte aandeel van gtl voor de binnenvaart en recreatievaart. zo voorspelt de ser voor de jaren 2030 en 2050 een respectievelijk aandeel van 11 en 19 procent voor deze synthetische (vloeibare) diesel brandstof. in de binnenvaart zijn veel rederijen en scheepseigenaren nog niet bekend met deze schone, biologisch afbreekbare brandstof. blijft lng eigenlijk wel de toekomst? wij zijn op onderzoek uitgegaan om antwoord te geven op de vraag of gtl misschien wel in de toekomst hét alternatief zou kunnen zijn voor lng. wat is gtl precies voor brandstof? gtl, de afkorting van gas to liquid, is een synthetische (vloeibare) dieselbrandstof gemaakt van gas. deze brandstof, geschikt voor dieselmotoren, is ultra schoon en daarnaast biologisch afbreekbaar. het chemisch transformatie proces achter deze brandstof staat bekend als fischer-tropsch. ruim 35 jaar is er intensief onderzoek gedaan naar de technologie en productie van deze synthetische dieselbrandstof. naast gtl zijn er ook nog andere synthetische brandstoffen, waaronder btl (biomass to liquid) en ctl (coal to liquid) met vergelijkbare eigenschappen. wat zijn precies de voordelen van gtl? ten eerste is de uitstoot van (onverzadigde) koolwaterstoffen, zwavel-, stikstofoxiden en fijnstof, in tegenstelling tot conventionele diesel, minimaal. ook is het gebruik van gtl bevorderlijk voor de volksgezondheid. zo is gtl bijvoorbeeld al vele malen schoner dan de meest schone conventionele dieselbrandstof mk1. dit maak gtl uitermate geschikt voor dicht bevolkte gebieden. kijken we naar de technische aspecten dan kan gtl probleemloos, en zonder enige aanpassing, worden toegepast in bestaande binnenvaart schepen met hun vaak oude zware dieselmotoren. tot slot, en niet geheel onbelangrijk, zorgt deze synthetische (vloeibare) dieselbrandstof voor een stuk minder rook en stank en in veel gevallen ook voor minder lawaai. gtl versus lng net als gtl zorgt lng voor een veel lagere uitstoot van schadelijke stoffen als koolstofdioxide (co2), zwavel- en stikstofoxiden (sox en nox), fijnstof (pm), stoffen die de ozonlaag aantasten (ods), roet (black carbon) en vluchtige organische stoffen (vos). voor lng wordt verwacht dat de meerinvestering voor het gebruik en de distributie van lng snel kan worden terugverdiend. de reden hiervoor is, dat lng goedkoper zal moeten worden dan diesel doordat de wereldvoorraad vele malen groter is dan olie, zo voorspelt men. wereldwijd zijn er grote gasvoorraden om de gtl-methode toe te passen en kan gtl gewoon via het bestaande distributienetwerk door bijvoorbeeld shell en chevron worden geleverd. zo zal voor deze synthetische brandstof er direct een afzetmarkt zijn, wat financiering voor een reder of scheepseigenaar een stuk eenvoudiger maakt dan bij lng. wat wordt uw schone brandstof strategie? een vraag die bij veel rederijen steeds meer een rol gaat spelen, is: blijf ik varen op zware stookolie, dieselolie of marine diesel, of stap ik over op liquefied natural gas (lng), bio-lng, biodiesel of gtl, een synthetische dieselbrandstof? berger maritiem volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet, en kan u dan ook als geen ander adviseren bij de wijze waarop u aan de (nieuwe) emissie wet- en regeling kan voldoen en hoe u hier het beste op zou kunnen inspelen. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
12.Blogpagina
 
welkom op de blogpagina van berger maritiem. hier delen onze medewerkers hun visie en opinies over actuele thema’s in de maritieme sector. voortstuwing is hybride aandrijving ook iets voor mijn schip? lees meer afschrijving biobrandstoffen blijkt te voorbarig lees meer biedt walstroom een duurzame optie voor generatorstroom in de zeevaart? lees meer is methanol de schone maritieme brandstof voor de toekomst? lees meer wordt gtl voor de binnenvaart hét alternatief voor lng? lees meer wat wordt uw schone brandstof strategie? lees meer emissiereductie scrubber met hfo beter voor volksgezondheid dan laagzwavelige brandstof lees meer publicatie in bimco bulletin: trends en ontwikkelingen scrubbermarkt download bewust vergroenen in de binnenvaart lees meer zijn de negatieve gevolgen van ballastwater te voorkomen? lees meer moeten we ons zorgen maken over het milieu? lees meer wie kan nog zonder afvalbeheersysteem? lees meer wie kan nog zonder energie management systeem? lees meer emissiewetgeving green deal biedt volop kansen voor de binnenvaart lees meer binnenvaart akkoord declaration of nijmegen co2-reductie lees meer klimaatakkoord zeevaart co2-reductie lees meer wat betekenen de stage v emissie eisen binnenvaart voor mij? lees meer meten aan de pijp in green deal cobald lees meer imo besluit mondiale 0,5% zwaveleis per 2020 lees meer update ballastwaterverdrag: behandeling ballastwater met 2 jaar uitgesteld lees meer nieuwe emissie-eisen stage v binnenvaart een feit lees meer imo tier iii emissie-eisen voor neca-gebieden lees meer green award binnenvaart: ook iets voor mij? lees meer een co2-taks: komt deze er nu wel of niet? lees meer verplichte registratie co2-uitstoot voor schepen lees meer update wet- en regelgeving scheepsrecycling lees meer nieuwe wetgeving voor schroefassen en roerkoningen lees meer uitkomst eu-retrofit-project: scrubbers beste keus lees meer is het nu al de juiste tijd voor scrubber technologie? lees meer subsidie en financiering stimuleringsregeling “schone binnenvaart en duurzame logistiek in rotterdam” lees meer nieuw kabinet wilt green deal sluiten met binnenvaart en zeevaart lees meer eia voor orc gebaseerde restwarmtegenerator lees meer roetfilter en scr katalysator komen in aanmerking voor mia en vamil lees meer financiering voor uw scrubber retrofit project lees meer nieuws en persberichten grote belangstelling bij de fat van één van de eerste efficiency packs lees meer restwarmte-terugwinning in de binnenvaart lees meer nieuwe opdracht in de binnenvaart voor orcan energy ag download clean marine wins award fastest growing technology company in emea lees meer medewerkers metizoft vanaf nu dnv gl gecertificeerde hazmat experts lees meer clean marine wint contract voor twee reefers lees meer samenwerking rond tussen metizoft en berger maritiem eerste schip met clean marine scrubber meert aan in rotterdam lees meer lees meer persbericht: samenwerking vicusdt en berger maritiem lees meer clean marine wint prestigieuze innovatie award lees meer clean marine's egcs technologie toonaangevend in tanker sector lees meer groene deal biedt volop kansen voor maritieme toeleveranciers lees meer over berger maritiem | neem contact op
13.Scheepsschroef
 
bent u op zoek naar een scheepsschroef die efficiënt is, geluids- en trillingsarm en afgestemd is op uw appendages (zoals uw straalbuis en scheepsroer), scheepsvorm en vaarprofiel? of het nu gaat om uw binnenvaartschip, tanker, passagiersschip, sleepboot, patrouillevaartuig, offshore schip of mega jacht, samen met onze partner vicusdt onderzoeken wij graag voor u de hydrodynamische prestatie van uw bestaande of nieuw te ontwerpen schip om te komen tot een optimaal schroefontwerp. uitgangspunt is hierbij het verlagen van het brandstofverbruik van uw schip (en daarmee de kosten) en het verbeteren van uw co2-voetafdruk. over het schroefontwerp om het optimale schroefontwerp te kunnen bepalen, moet allereerst het elektrisch, hybride of diesel aangedreven voortstuwingsconcept met elkaar worden afgestemd. zo moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de interactie tussen de verschillende aandrijfcomponenten en de benodigde transmissie. is dit eenmaal in kaart gebracht, dan volgt het aantal te kiezen bladen. het aantal bladen van een scheepsschroef beïnvloed namelijk hoe efficiënt en krachtig de scheepsschroef is, de bladtipsnelheid die nodig is, en de zogenaamde looprust. mede afhankelijk van uw gekozen vaarprofiel, is het zaak hier een goede balans in te kunnen vinden om, naast de efficiëntie, geluid en trillingen zo laag mogelijk te houden. andere belangrijke vragen voor een optimaal schroefontwerp, zijn: wat is de juiste diameter voor uw scheepsschroef en wat is de juiste spoed? wanneer ontstaat er, gekeken naar uw situatie, bijvoorbeeld een betere efficiëntie? juist bij een kleine scheepsschroef, of toch meer bij een grotere? ook de materiaalkeuze is voor het bepalen van het juiste schroefontwerp van groot belang. moet uw scheepsschroef bijvoorbeeld geschikt zijn voor arctische condities, dan dient er met het ontwerp bijvoorbeeld rekening te worden gehouden dat de scheepsschroef voldoet aan ijsklasse 1as. en gaat het bijvoorbeeld om een onderzoeksschip bestemd voor oceanografisch onderzoek, dan is het wellicht zaak dat de scheepsschroef voldoet aan de zeer strenge ices-209 norm, een internationale standaard voor stille vaart. voor het berekenen van de stroming en weerstand van uw schip en om een antwoord te geven op al deze vragen, maakt onze partner gebruik van zeer geavanceerde computational fluid dynamics (cfd) software. met behulp van deze wetenschappelijke benadering kunnen zij de hydrodynamische prestaties van uw schip nauwkeurig in kaart brengen om het juiste ontwerp van de scheepsschroeven te bepalen, afgestemd op uw andere appendages (zoals de straalbuizen en scheepsroeren), scheepsvorm en het vaarprofiel. vicusdt zal meerdere cfd-onderzoeken gaan uitvoeren, waaronder een scheepsschroef-ontwerp-analyse en een eigen-voortstuwing-analyse. ten opzichte van een traditionele aanpak, leidt deze methode tot een accurate scheepsschroef-prestatieberekening en een snelheidsprognose die berekend is op basis van actuele data (geen statistische voorspellingen). daarnaast zal de gedetailleerde cavitatie-analyse ervoor gaan zorgen dat operationele kwesties als geluid, trillingen en erosieschade worden geminimaliseerd. scheepsschroef voor bestaand schip is voor uw bestaande schip de scheepsschroef aan vervanging toe? dan is het bij ons mogelijk om daar een cfd geoptimaliseerde scheepsschroef voor terug te plaatsen. heeft u nog de tekeningen van uw schip? dan kan onze partner voor uw schip de meest optimale scheepsschroef ontwerpen, afgestemd op uw bestaande appendages (zoals een straalbuis of scheepsroer), scheepsvorm en vaarprofiel. heeft u geen tekeningen meer van uw schip, maar bent u wel toe aan een nieuwe scheepsschroef? ook dan behoort een cfd geoptimaliseerde scheepsschroef tot de mogelijkheden. met behulp van een 3d-scan en de nodige metingen, zijn de specialisten van vicusdt in staat om uw huidige achterschip met bestaande appendages zeer nauwkeurig in kaart brengen, om ook voor uw schip de meest optimale scheepschroef te kunnen ontwerpen. bekijk een green retrofit business case met scheepsschroeven scheepsschroef in productie net als vicusdt behoort de gieterij van de scheepsschroeven (fundivisa) ook tot de emenasa group, één van de grootste maritieme bedrijven in spanje. deze groep van bedrijven bestaat uit 12 bedrijven en 475 medewerkers in totaal. de emenasa group is opgericht in 1948 en heeft, naast de kennis en expertise om de voortstuwing en scheepsvorm te optimaliseren, ook de daarbij horende voortstuwingscomponenten mogen leveren voor toonaangevende merken. de gieterij beschikt over alle benodigde apparatuur om het schroefontwerp, wat het beste aansluit bij uw type schip en vaarprofiel, ook daadwerkelijk te kunnen produceren. zo kunnen zij een scheepsschroef fabriceren met een diameter tot 7000 mm. de scheepsschroeven die fundivisa ontwikkelt komen voor als open schroeven, straalbuisschroeven, boegschroeven, oppervlakteschroeven en supercaviterende schroeven. maar ook speciale schroeven voor een roerpropeller en een waterjet behoren tot de mogelijkheden. elke scheepsschroef wordt gefabriceerd volgens de laatste kwaliteitsstandaard (iso 9001:2008) en regels van de verschillende classificatiebureaus. hierbij wordt er gestreefd naar een hoge productiekwaliteit, waarbij de materialen zorgvuldig worden geselecteerd. bekijk de bedrijfsfilm van fundivisa op youtube scheepsschroef in de praktijk om een voorbeeld te geven, hebben wij, samen met onze partners, de scheepsschroeven en straalbuizen ontworpen en geleverd voor een nieuwe 110-meter lange binnenvaarttanker. bij de proefvaart is gebleken dat dit schip weer zuiniger is geworden dan het voorgaande ontwerp. mede dankzij de ontwerpaanpassingen (roeren en boeg), het verbeterde schroefontwerp (waarbij wij van 5 naar 3 bladen zijn gegaan) en de geoptimaliseerde straalbuizen, is het brandstofverbruik (en daarmee de co2-uitstoot) lager uitgekomen. bekijk de scheepsschroeven en straalbuizen business case circulaire scheepsschroef niet alleen wij, maar ook vicusdt en de gieterij geloven in een positieve vicieuze cirkel: materiaal dat in een scheepsschroef gebruikt wordt, moet na gebruik zo veel mogelijk herbruikbaar zijn, met een maximale vermindering van grondstofgebruik. om die reden is de circulaire scheepsschroefservice in het leven geroepen. deze service werkt als volgt: laat de waarde van uw huidige scheepsschroef bepalen en lever uw scheepsschroef in bij onze gieterij. vervolgens wordt uw oude scheepsschroef op een verantwoorde wijze gerecycled, waarna de grondstoffen worden hergebruikt voor het maken van een nieuwe cfd geoptimaliseerde scheepsschroef. integrale oplossing naast een optimaal schroefontwerp kunnen wij ook kijken naar de schroef-romp-interactie, elektrische en hybride systemen, warmteterugwinningsmogelijkheden en alternatieve energiebronnen als zonne-energie, biobrandstoffen, lng, gtl en methanol. dankzij deze aanpak kunnen wij u een integrale oplossing bieden voor het verbeteren van de algehele weerstand van het schip en bieden wij u de mogelijkheid om maximaal te besparen op uw brandstofkosten. onze aanpak voor het bereiken van een efficiënt voortstuwingssysteem service met de service van berger maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw scheepsschroef, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen. wij helpen u graag verder heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases. over berger maritiem | contact opnemen
14.Bewust vergroenen in de binnenvaart
 
door: jeroen berger, 14 april 2015 (laatst geüpdatet: 9 augustus 2017)  bewust vergroenen in de binnenvaart. de meeste binnenvaartondernemers zijn zich er terdege van bewust dat de maatschappij, de overheid en klanten het steeds meer verlangen. hoewel het bewust vergroenen steeds meer wordt omarmd, zijn er nog steeds veel vragen vanuit de sector. aan welke eisen moet een schip voldoen, voor nu en in de nabije toekomst? en als u besluit uw bedrijfsvoering bewust te vergroenen, wat is dan de business case? bewust vergroenen in de binnenvaart, waarom eigenlijk? het doel van een bewust groene binnenvaart is dat het milieu en de economie hand in hand kunnen gaan. de ...s worden een steeds belangrijkere economische factor en ook steeds meer opdrachtgevers vragen om milieuvriendelijker vervoer. het bewust vergroenen geldt hierbij niet alleen voor de binnenvaart, maar voor de gehele transportketen. hierdoor is er een sterke behoefte ontstaan aan overzicht van de ...problematiek en over de oplossingen. regelgeving het uitgangspunt van regelgeving voor de binnenvaart is het realiseren van een schone binnenvaartvloot. dit betekent bewust vergroenen in de zin van minder ...s en het verlagen van het brandstofverbruik. doordat de dieselmotor de meest gebruikte aandrijving is voor de binnenvaart, gelden er voor motoren van binnenvaartschepen in rijnoeverlanden steeds strengere milieueisen. richten wij ons op de europese binnenvaart, dan moeten vanaf 1 januari 2019 nieuw aangeschafte motoren voor binnenvaartschepen voldoen aan de europese ...richtlijn non-road mobile machinery (nrmm) stage v. toekomstige regelgeving op zaterdag 12 december 2015 stemden tijdens de vn-klimaatconferentie van parijs 2015 de bijna 200 deelnemers in met een nieuw bindend klimaatakkoord. daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. co2 is hierbij het meest belangrijke broeikasgas. hoewel de scheepvaart buiten het vn-klimaatakkoord valt, is deze sector een grote co2-vervuiler. volgens de roadmap van het directoraat-generaal mobiliteit en vervoer van de europese commissie (dg move ) gepubliceerd op 7 april 2016, streeft de eu naar een co2-reductie van ten minste 30% (vergeleken met 2005) in 2030 voor de binnenvaartvloot. verwacht wordt dat er op termijn voor de binnenvaart ook wet- en regelgeving aankomt om de co2-voetafdruk te verkleinen. durf vooruit te denken over het algemeen is dwingende (nieuwe) regelgeving de motor achter het bewust vergroenen. u kunt wachten tot het laatste moment dat de wet- en regelgeving ingaat, maar u kunt er ook voor kiezen om vooruit te denken. om in 2030 aan de europese milieudoelstellingen te kunnen voldoen, kunt u in plaats van afwachten er bijvoorbeeld ook voor kiezen om stapsgewijs te gaan verduurzamen om de daarmee gepaarde kosten uit te smeren over meerdere jaren. welke technieken zijn er beschikbaar? hoewel motorfabrikanten als volvo, man, wärtsilä, caterpillar en scania over zeer schone dieselmotoren beschikken, dienen er zich ook alternatieven aan voor dieselaandrijving. denk bijvoorbeeld aan aardgas, biobrandstoffen, dieselelektrische voortstuwing (hybride) en de brandstofcel waarbij waterstof wordt gebruikt als brandstof. hoewel lng door velen wordt gezien als dé brandstof voor de toekomst, lijkt gtl een goed alternatief te zijn voor de binnenvaart. maar ook een upgrade met nabehandelingstechnieken als een scr katalysator en roetfilter, een warmteterugwininstallatie of een alternatieve oplossing met water-in-brandstof emulsie kan ervoor zorgen dat een binnenvaartonderneming zijn milieubelasting verlaagt en dus vergroent. daarnaast kunt u door uw hybride, elektrisch of diesel aangedreven voortstuwingsconcept te verbeteren, brandstof besparen en tegelijk uw co2-voetafdruk verkleinen. met behulp van computational fluid dynamics (cfd) rekentechnieken kan de hydrodynamische prestatie van uw binnenvaartschip worden geanalyseerd om te zien waar rendementsverbeteringen mogelijk zijn. hiermee kunt u onder andere de rompvorm (voor- en achterschip) en appendages (scheepsschroef, scheepsroer en eventueel een straalbuis) optimaliseren. wordt bewust vergroenen door uw klanten daadwerkelijk omarmd? wij stelden onszelf de vraag: wordt bewust vergroenen door uw klanten daadwerkelijk omarmd? om op het antwoord te komen op deze vraag, zijn wij in gesprek gegaan met verschillende binnenvaartondernemers. en wat blijkt: een binnenvaartondernemer met een groener schip die opzoek is naar lading, krijgt in veel gevallen voorrang bij zijn klanten (opdrachtgevers). daardoor kan hij zijn jaarlijkse bezettingsgraad optimaliseren en dus meer inkomsten genereren. bent u van plan om, op korte of lange termijn, uw binnenvaartschip te gaan verduurzamen? wij van berger maritiem adviseren u graag bij het maken van de juiste duurzame beslissing. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
15.IHM Inventory Hazardous Materials service
 
als een schip het einde van zijn economische levensduur heeft bereikt, zal het schip gesloopt en gerecycled moeten worden. het recyclen van schepen vormt echter een grote uitdaging op zowel maatschappelijk als milieugebied. veel schepen die ontmanteld moeten worden, worden namelijk nog naar zogenaamde sloopstranden gebracht, wat in de praktijk vaak een gevaarlijke en milieubelastende klus is door de gevaarlijke materialen die in het schip en de uitrusting daarvan zijn verwerkt. door middel van wet- en regelgeving probeert onder andere de europese unie (eu) de vele problemen rondom het recyclen van schepen aan te pakken. wet- en regelgeving op het gebied van scheepsrecycling de in 2013 aangenomen scheeps recycling verordening (nr. 1257/2013 ) van de europese unie (eu) zal scheepseigenaren en rederijen met schepen van 500 gt of meer, die met hun schip een vlag van een lidstaat van de eu voeren, verplicht gaan stellen om een up-to-date inventaris van gevaarlijke materialen te hebben, gedurende de hele levenscyclus van het schip. in het engels wordt dit ook wel een inventory of hazardous materials (ihm) genoemd. in deze verordening is verder opgenomen dat een schip in de nabije toekomst uitsluitend mag worden ontmanteld bij een scheepsrecyclinginrichting die op de europese lijst van goedgekeurde inrichtingen staat vermeld. ook dient een scheepseigenaar voorafgaand aan de recycling van het schip in het bezit te zijn van een 'geschikt voor recycling'-certificaat. voor europese nieuwbouwschepen gaat de scheeps recycling verordening op zijn laatst in per 31 december 2018 en geldt deze vanaf 31 december 2020 ook voor europese bestaande schepen en schepen die de vlag van een derde land voeren en een haven of ankerplaats aandoen van een eu-lidstaat. zie ook figuur 1. figuur 1: tijdlijn wanneer de eu wet- en regelgeving op gebied van ihm ingaat wat houdt een inventory of hazardous materials (ihm) precies in? onder gevaarlijk materiaal wordt elk materiaal of elke substantie bedoeld, die mogelijk gevaarlijk kan zijn voor de menselijke gezondheid en/of het milieu. met betrekking tot de inventory of hazardous materials (ihm) zijn er in de scheeps recycling verordening van de europese unie (eu), regels opgesteld voor nieuwe en bestaande schepen van 500 gt en meer. voorbeelden van gevaarlijke materialen die geïnventariseerd moeten worden, zijn: asbest, ozonafbrekende stoffen, pcb’s, pfos’s, aangroeiwerende verbindingen en verfsystemen, cadmium en cadmiumverbindingen, zeswaardig chroom en zeswaardigchroomverbindingen, lood en loodverbindingen, kwik en kwikverbindingen, pbb’s, pbde’s, polychloornaftalenen (meer dan drie chlooratomen), radioactieve stoffen, bepaalde gechloreerde paraffinen met een korte keten (alkanen, c10-c13, chloor) en een broomhoudende brandvertrager (hbcdd). wat zouden wij voor u kunnen betekenen? voor het maken van een inventaris van gevaarlijke materialen, is het opstellen van een eenvoudige inventarisatielijst niet voldoende. zo dient er niet alleen contact te worden opgenomen met uw leveranciers, maar vaak ook met de toeleveranciers van die leveranciers. daarnaast dient er voor een bestaand schip omme nabij de 200 monsters te worden genomen. deze zullen dan vervolgens moeten worden opgestuurd naar het lab voor inspectie. wat de inventory of hazardous materials (ihm) betreft, heeft onze partner metizoft een one-stop-shop-concept ontwikkeld. naast het uitvoeren van een inventaris van gevaarlijke materialen, kunnen zij u namelijk ook helpen met het bijhouden van de ihm gedurende de hele levenscyclus van het schip. vanaf 2006 hebben zij een database opgebouwd met een uitgebreide lijst van leveranciers met de daarbij gebruikte componenten en materialen. alle door dnv gl op persoon gecertificeerde hazmat experts zorgen ervoor dat de inventaris van de gevaarlijke materialen te allen tijde up-to-date is en kunnen uw organisatie vakkundig adviseren en begeleiden bij de verkrijgbaarheid van het “geschikt voor recycling”-certificaat, voorheen het “groene paspoort” genoemd. lees meer over het bijhouden van de inventory of hazardous materials business case een noorse rederij met een vloot van in totaal 55 offshore support schepen is met de inventory of hazardous materials (ihm) service voorbereid op toekomstige milieueisen. hiermee kan de rederij voldoen aan de dnv gl clean design notatie. deze milieuklasse stelt het hebben van een continu bijgewerkte inventaris van gevaarlijke materialen verplicht aan boord van de vaartuigen. bekijk de ihm offshore support schip business case onze rol houdt niet op bij een inventory of hazardous materials (ihm) een inventaris van gevaarlijke materialen kan ertoe leiden dat er materialen of substanties aan boord van het schip worden aangetroffen waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. wat nu? wij kunnen u ontzorgen van a tot z. wij spreken de maritieme taal en kunnen u van een inventory of hazardous materials (ihm) tot en met een eventuele verwijdering van gevaarlijke materialen (zoals asbest) begeleiden en adviseren. wij helpen u graag verder veel rederijen en scheepseigenaren zijn nog niet bekend met de verwachte wet- en regelgeving op gebied van scheepsrecycling. tijdig hierop inspelen is voor u van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend ...? neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases. over berger maritiem | neem contact op
16.Clean Marine's EGCS technologie toonaangevend in tanker sector
 
door: jeroen berger, 27 oktober 2014 clean marine is door hyundai mipo dockyard geselecteerd als leverancier van de egcs technologie voor twee medium range tankers (40.000 dwt) die de zuid-koreaanse werf in aanbouw heeft voor een britse oliemaatschappij. kees berger van berger maritiem is zeer content met het nieuws: clean marine uit noorwegen is zijn principaal. de twee schepen zijn onderdeel van een serie van in totaal vijf schepen, waarbij de scrubbers - als alles volgens planning verloopt - in 2016 zijn geïnstalleerd. clean marine marktleider in tankers de komst van deze nieuwe order heeft de positie van clean marine als marktleider in tankers extra versterkt. het feit dat ook stolt tankers, aet sea shuttle as en dorian lpg ltd in de scrubber technologie van clean marine hebben geïnvesteerd, toont aan dat er voldoende vertrouwen is in de technologie van deze noorse scrubberfabrikant. dat clean marine marktleider is in de tankvaart, is volgens kees berger niet geheel zonder reden. “de scrubbers van clean marine reduceren zowel de uitstoot van zwaveloxiden (sox) als fijnstof (pm) van hoofd-, hulpmotoren en boilers.” berger benadrukt dat juist in deze sector het aansluiten van meerdere bronnen op één systeem zo belangrijk is. en dat zonder tegendruk. nieuwe zwavelrichtlijn gooit geen roet in het eten door het installeren van deze scrubbers voldoen de schepen aan de nieuwe zwavelrichtlijn die per 1 januari 2015 van kracht wordt. “dit echter zonder om te hoeven schakelen op de duurdere laagzwavelige gasolie”, aldus kees berger. berger maritiem is een nog jonge onderneming met als belangrijke activiteit het adviseren en begeleiden van reders bij het implementeren van nieuwe, vaak innovatieve, technieken om energie te besparen en ...s te reduceren. het bedrijf vertegenwoordig clean marine. op de voor hyundai mipo dockyard ontworpen scrubber zijn zowel de hoofdmotor, de twee hulpmotoren als de boiler op één systeem aangesloten. met de hybride systemen varen de schepen moeiteloos in zowel zoet als zout water – zonder verlies van efficiëntie. de scrubbers van clean marine zijn futureproof en voldoen ruim aan de huidige ph-grens voor het spuien van waswater in europa en de verenigde staten (vs). lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
17.Restwarmtegenerator
 
ongeveer de helft van de energie uit de brandstof gaat via de uitlaat en het koelwater verloren als restwarmte. om de energie-efficiëntie van uw schip te kunnen verhogen, hebben wij ons gespecialiseerd in het benutten van deze restwarmte. zo kan de warmte die via de uitlaatgassen en het koelwater van uw geïnstalleerde scheepsverbrandingsmotoren verloren gaat deels worden teruggewonnen en omgezet in elektrische of mechanische energie. warmteterugwinning van uw geïnstalleerde scheepsverbrandingsmotor een toenemende urgentie voor co2-reductie, een vermindering van de operationele kosten van het schip en de onlangs aangepaste imo eedi-regels, kunnen u als scheepseigenaar of reder aanzetten tot het nadenken over maatregelen voor een optimale benutting van de brandstof gebruikt door de motoren aan boord van uw schip. vanwege de hoge warmte-inhoud en temperatuur is warmteterugwinning via de uitlaatgassen van uw geïnstalleerde motoren een ideale manier om meer energie uit de toegevoerde brandstof te genereren. er is al een restwarmtegenerator op de markt, die deze energie eenvoudig om kan zetten in mechanische of elektrische energie of waarbij u de warmte kunt benutten om bijvoorbeeld direct de warmtebehoefte voor verwarming of tapwater af te dekken. wij hebben het hier over de efficiency pack (restwarmtegenerator) van onze duitse partner orcan energy ag. deze restwarmteterugwininstallatie zet de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, maar ook reststoom of thermische olie om in elektriciteit of mechanisch vermogen (ter ondersteuning van de aandrijflijn). hiermee kunt u jaarlijks tussen de 6 en 9 procent gaan besparen op uw brandstofkosten, uw co2-voetafdruk fors gaan verkleinen en uw energy efficiency design index (eedi) of energy efficiency operational indicator (eeoi) als onderdeel van het ship energy efficiency management plan (seemp) significant gaan verbeteren. de efficiency pack is geschikt gemaakt voor schepen met een totaal geïnstalleerd motorvermogen van circa 500 kw tot 5 mw (en meer). want hoewel de maximale output al 100 kw per efficiency pack is, kan er door de modulariteit van het systeem voor grotere restwarmtebronnen meerdere packs worden gecombineerd (opererend als een eenheid), die bij elkaar tot zo’n 500 kw kunnen terugleveren. de efficiency pack is onder andere toepasbaar in de sectoren: zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw. lees meer over de efficiency pack van orcan energy ag green award binnenvaart bent u in het bezit van één of meerdere binnenvaartschepen? dan informeren wij u graag over het volgende. per 1 januari 2011 bestaat er een zogenaamd green award voor binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke milieueisen. het doel van het green award is om binnenvaartondernemers te erkennen die meer hebben gedaan om hun binnenvaartschip milieuvriendelijker te krijgen dan de geldende eisen. naast een verbetering van het imago kan een binnenvaartschip met een green award onder andere zorgen voor een verbeterde positie bij ladingverwerving, een korting op havengeld en een extra financiële bijdrage van uw bank. het green award voor de binnenvaart werkt volgens een puntensysteem. bekend is dat u met het installeren van een scr katalysator en roetfilter al snel veel punten kunt behalen, om in aanmerking te kunnen komen voor een green award voor uw binnenvaartschip. voor de efficiency pack (restwarmtegenerator) kunnen er ook punten worden toegekend. de installatie kan worden gezet op de zogeheten vrije lijst van het green award programma van eisen. lees meer over het green award voor de binnenvaart huur-model graag brengen wij u ervan op de hoogte dat er bij orcan energy ook de mogelijkheid bestaat om de efficiency pack (restwarmtegenerator) te huren. op deze manier is er geen sprake van een investering die terugverdiend moet worden, maar van een vaste huurprijs die lager is dan de besparing op de brandstofkosten. hierdoor ontstaat er voor u een positieve cashflow. dit betekent, met andere woorden, dat er wat verdiend wordt, terwijl er tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een duurzamere toekomst. energie-investeringsaftrek (eia) een fiscale regeling die wij graag bij u onder de aandacht brengen, is de energie-investeringsaftrek (eia). door te investeren in een restwarmtegenerator gebaseerd op de organische rankinecyclus (orc) kunt u fiscaal voordeel behalen. zo kan de energie-investeringsaftrek (eia) in 2019 u gemiddeld 11 procent voordeel opleveren. dit is mede afhankelijk van uw rechtsvorm. bijvoorbeeld of u een vennootschap onder firma (vof) of besloten vennootschap (bv) heeft. lees meer over de eia voor orc gebaseerde restwarmtegenerator van een restwarmtegenerator naar een compleet uitlaatgassensysteem samen met onze duitse partner fischer abgastechnik tillen wij de efficiency pack (restwarmtegenerator) van orcan energy naar een hoger plan. zo zijn wij samen met fischer abgastechnik en orcan energy in staat om u een uitlaatgassensysteem te leveren waarbij alle verschillende systemen naadloos op elkaar aansluiten en met elkaar zijn geïntegreerd. door een optimale afstemming en integratie van fischer’s scr katalysator, roetfilter, uitlaatgeluiddemper, vonkenvanger, ophangelementen, rookgassenkoeler en orcan’s efficiency pack (restwarmtegenerator), kunnen wij u een stil (45 db(a)), schoon (imo tier iii en eu stage v ready), brandstofbesparend (6-9%) en co2-reducerend uitlaatgassensysteem adviseren op basis van uw wensen en eisen. service met de service van berger maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw restwarmtegenerator, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen. wij helpen u graag verder heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend ...? neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases. over berger maritiem | neem contact op
18.Scrubberfabrikant Clean Marine wint prestigieuze innovatie award
 
door: jeroen berger, 27 november 2014 clean marine mag zich een jaar lang het meest innovatieve technologiebedrijf noemen in de tankersector. de noorse scrubberfabrikant mocht begin deze week de “tanker technologie innovatie award” in ontvangst nemen voor haar geavanceerde en unieke scrubber technologie. de publieksprijs is tot stand gekomen op basis van de feedback vanuit de tankersector via een online enquête. kees berger van berger maritiem is heel blij met deze publieksprijs: clean marine uit noorwegen is zijn principaal. berger: “clean marine heeft heel goed geluisterd naar de vraag vanuit de markt. want juist in de tankersector is het aansluiten van hoofd-, hulpmotoren en boilers op één scrubber installatie zo belangrijk. als zij dan met dit geavanceerde en unieke systeem worden beloond met deze prijs, maakt mij dat ontzettend trots.” tanker shipping & trade conference de verkiezing, welke is georganiseerd door de tanker shipping & trade magazine, vond plaats tijdens de tweedaagse tanker shipping & trade conference in londen op 20 november jongstleden. het publiek verkoos clean marine boven de twee andere genomineerden: de 3d-printer van maersk en de reinigingsinstallatie van scanjet. clean marine clean marine is de eerste fabrikant die een full scale hybrid scrubber heeft geïnstalleerd op de mv bari in 2009 en mv balder in 2012. daarnaast is deze scrubberfabrikant één van de twee oprichters van de exhaust gas cleaning system association (egcsa) en mag clean marine inmiddels toonaangevende rederijen tot hun klantenkring rekenen. de gepatenteerde en bewezen technologie is reeds sinds 2004 onderworpen aan zeer strenge test- en validatieprocedures. berger maritiem berger maritiem is een nog jonge onderneming met als belangrijke activiteit het adviseren en begeleiden van reders bij het implementeren van nieuwe, vaak innovatieve, technieken om energie te besparen en ...s te reduceren. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
19.Contact
 
heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend ..., neem gerust contact met ons op. berger maritiem sales & service v.o.f. steur 50, 3344 jj hendrik-ido-ambacht (nederland) gevestigd dichtbij rotterdam (google maps). info@bergermaritiem.nl of via het contactformulier wij proberen uw vraag snel te beantwoorden. kantoor +31 78 641 4525 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. service +31 78 641 4525 24 uur per dag, 7 dagen in de week. expertise bekijk onze blogpagina en pagina met business cases volg ons op linkedin en youtube. facturatiegegevens leveringsvoorwaarden beleidsregels over berger maritiem
20.Restwarmtegenerator Orcan Energy AG
 
dankzij het wereldwijde klimaatakkoord voor de zeevaart en het gesloten binnenvaartakkoord (de declaration of nijmegen) over het fors terugdringen van de co2-uitstoot, zal het aantoonbaar reduceren van koolstofdioxide (co2) steeds belangrijker gaan worden. de efficiency pack (restwarmtegenerator) van onze duitse partner orcan energy ag kan hierin een serieuze bijdrage leveren. de efficiency pack zet namelijk de restwarmte uit de uitlaatgassen, het koelwater, reststoom of thermische olie om in elektriciteit of mechanisch vermogen (ter ondersteuning van de aandrijflijn). jaarlijks kan een reder of scheepseigenaar hiermee tussen de 6 en 9 procent gaan besparen op de brandstofkosten, fors de co2-voetafdruk gaan verkleinen en de energy efficiency design index (eedi) of energy efficiency operational indicator (eeoi) als onderdeel van het ship energy efficiency management plan (seemp) significant verbeteren. toepasbaarheid de efficiency pack (restwarmtegenerator) voor de maritieme sector is geschikt gemaakt voor schepen met een totaal geïnstalleerd motorvermogen van circa 500 kw tot 5 mw (en meer). en toepasbaar in onder andere de volgende sectoren: zeevaart, kustvaart, cruisevaart, fast ferries, offshore, binnenvaart, baggerij, visserij, marine en mega jachtbouw. hiermee is de restwarmtegenerator interessant voor vele type schepen. de warmteterugwininstallatie is ontwikkeld om zowel tijdens vollast als deellast een goed rendement te behouden en volgt moeiteloos de beschikbare hoeveelheid restwarmte, ook tijdens een dynamisch vaarprofiel. en hoewel de maximale netto output al 100 kw per efficiency pack is, kunnen er door de modulariteit van het systeem voor grotere restwarmtebronnen meerdere packs worden gecombineerd (opererend als een eenheid), die bij elkaar tot zo’n 500 kw kunnen terugleveren. de efficiency pack kan worden toegepast in zowel uw bestaande of nieuw te ontwerpen schip en werkt met elke soort verbrandingsmotor en type brandstof (denk aan biobrandstoffen, lng/cng, gtl, methanol, mgo, duel fuel en hfo). kenmerkende eigenschappen de efficiency pack (restwarmtegenerator) kan een belangrijke rol gaan spelen in het bereiken van de doelstellingen die zijn afgesproken in het gesloten binnenvaartakkoord (de declaration of nijmegen) en het klimaatakkoord voor de zeevaart over het fors terugdringen van de co2-uitstoot. zo meet de efficiency pack continu de teruggewonnen mechanische of elektrische energie in kw netto. dit is af te lezen op de restwarmtegenerator. hiermee kan een reder of scheepseigenaar eenvoudig berekenen en aantonen hoeveel co2 (en brandstofkosten) er gedurende een reis is gespaard. daarnaast vinden ze het bij orcan energy belangrijk dat de efficiency pack zelfvoorzienend is en geen afbreuk doet aan de werking van het schip. verder is de unit tÜv-gecertificeerd en voldoet de restwarmtegenerator aan de daarvoor geldende regels binnen de europese economische ruimte (de zogenaamde ce-markering). de technologie van de restwarmtegenerator is gebaseerd op de organische rankinecyclus (orc) en de opgedane kennis en ervaring is gewaarborgd in 140 patenten wereldwijd. met een duidelijke focus op het gebruik van lean design principes, de toepassing van gebruikelijke en gangbare industriële componenten en met hulp van de in huis ontwikkelde innovatieve besturing, streeft orcan energy uiteindelijk naar een duurzaam, uniek en betrouwbaar product. lees meer over het huurmodel, green award binnenvaart, eia en meer werking uit onderzoek is gebleken dat een restwarmtegenerator op stoom niet goed werkt met een scheepsverbrandingsmotor met een wisselende belasting. de efficiency pack (restwarmtegenerator) van orcan energy ag is gebaseerd op de organic rankine cyclus (orc). deze werkt op een koude medium (r245fa) wat al “kookt” bij 15 graden celsius (°c) bij atmosferische druk. de damp wordt via een eenvoudige schroef expander omgezet in rotatie-energie. deze schroef expander werkt op een veel lager toerental en heeft een vlakke rendementslijn over een breed werkgebied, anders dan bij een stoomturbine. orcan energy heeft veel onderzoek gedaan naar de werking en besturing van een dergelijk systeem bij variabele en deel belastingen. testen op vrachtwagenmotoren en bij mtu op de proefstand hebben de goede werking onder deze omstandigheden aangetoond. business case een business case die wij graag bij u onder de aandacht brengen, is de toepassing van de efficiency packs voor de twee nieuwe lng-veerboten van rederij doeksen, die de veerdiensten verzorgd van, naar en tussen harlingen, terschelling en vlieland. dit zijn de allereerste single fuel lng-veerboten in nederland en de allereerste schepen ter wereld, waarbij single fuel lng-motoren rechtstreeks een vaste schroef aandrijven. in elk schip staan twee van deze motoren, één in elke romp. per hoofd- en hulpmotor staat één efficiency pack. voor beide ferries zal de restwarmte worden omgezet in elektrische energie (stroom) om de batterijen mee op te laden. het systeem dekt daarmee de volledige energievraag voor de boegschroefinstallatie voor het aan- en afmeren.   de schepen zijn bijna afgebouwd en zullen vanaf 7 januari 2020 structureel worden ingezet in de dienstregeling op de lijnen terschelling en vlieland. lees meer over de nieuwe lng-veerboten van rederij doeksen awards orcan energy ag heeft met de efficiency pack meerdere prijzen in de wacht gesleept. zo hebben zij in 2016 de if design award gewonnen. deze award bestaat al sinds de jaren vijftig en speelt een belangrijke rol in het promoten van het belang van design. verder wist orcan energy ag in datzelfde jaar een plaats te bemachtigen in de lijst top 100 van top-innovators. in 2019 viel orcan energy ag met de maritieme versie van de efficiency pack opnieuw in de prijzen. zo hebben zij recentelijk de greenest technology solution (gst) award in ontvangst mogen nemen tijdens de international green shipping and technology-bijeenkomt in athene. service met de service van berger maritiem staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw restwarmtegenerator, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen. wij helpen u graag verder heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend ...? neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases. over berger maritiem | contact opnemen
« Vorige 10  Volgende 10 »