Wie kan nog zonder afvalbeheersysteem?

Door: Jeroen Berger, 25 juli 2014 (laatst geüpdatet: 16 augustus 2017)

De maritieme industrie wordt geconfronteerd met een toenemend aantal milieu-uitdagingen. Eén daarvan is het voorkomen van waterverontreiniging door afval van schepen. Zo is niet alleen de IMO Marpol 73/78 Annex V per 1 januari 2013 van kracht, die de lozing van alle soorten afval in zee verbiedt (uitzonderingen daargelaten). Ook zijn er milieustandaarden als de ISO 14001 ontwikkeld om de milieuprestaties aan boord van een schip blijvend te verbeteren.

 

Het voldoen aan de milieuvoorschriften kan een dure aangelegenheid zijn als er geen afvalbeheer wordt toegepast. Waarom is een afvalbeheersysteem, ook wel Waste Management Systeem genoemd, ook voor uw organisatie een must?

 

Voldoen aan Marpol 73/78 Annex V

 

Scheepseigenaren dienen aan steeds strengere regels te voldoen. Dit kan variëren van het verplicht hebben van een Garbage Disposal Placard, een Garbage Management Plan tot een Garbage Record Book. Stuk voor stuk middelen om waterverontreiniging door scheepsafval tegen te gaan.

 

Afval van voedsel comprimeren

 

Qua gewicht is voedselafval zwaar. De ongewenste bacteriën groeien in een rap tempo en vrijkomende geurtjes verspreiden zich razendsnel. Met een geschikt afvalbeheersysteem kunnen de voedselresten worden verzameld. Vervolgens worden deze dan opgeslagen in een aparte opslagtank. Hierdoor wordt het werk voor de bemanning tot een minimum beperkt en wordt een goede hygiëne in de kombuis gehandhaafd.

 

Droog afval reduceren

 

Kunststof, hout, karton, maar ook papier, glas en metalen: het mag duidelijk zijn dat het niet goed is voor het milieu als één van deze materialen in het zeewater terecht komt. Er zijn al systemen die het volume van bepaalde afvalsoorten kunnen reduceren tot 90 procent. Daarna kan het restant naar de vuilnisstortplaats worden getransporteerd.

 

Vermindering van de kosten

 

Men wordt zich steeds meer bewust van de kosten die gepaard gaan met voedselafval. Zo kunnen de hoge kosten typisch gerelateerd zijn aan de benodigde ruimte aan boord van een schip en de kosten voor de verwerking van het afval aan de wal.

 

Met de inzet van een afvalbeheersysteem worden dus niet alleen de prestaties aan boord van het schip verbeterd, maar het zorgt ook voor een flinke reductie van de kosten. Wij van Berger Maritiem helpen u graag bij het vinden en selecteren van het juiste afvalbeheersysteem voor uw type schip. Hierbij geven wij u deskundig advies over de wijze waarop u aan de nieuwste wet- en regelgeving kan voldoen en hoe u hier het beste op zou kunnen inspelen.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.