Wat wordt uw schone brandstof strategie?

Door: Jeroen Berger, 21 augustus 2014

Een vraag die bij veel rederijen steeds meer een rol gaat spelen, is: blijf ik varen op zware stookolie, dieselolie of marine diesel, of stap ik over op Liquefied Natural Gas (LNG), bio-LNG, biodiesel of GTL, een synthetische dieselbrandstof? Hoewel aardoliederivaten de meest voorkomende scheepsbrandstoffen van de afgelopen decennia zijn geweest, zijn de hogere olieprijzen, de lagere gasprijzen, de technologische ontwikkelingen en de aanscherpende milieu regelgevingen, de voornaamste drijfveren om dit in de toekomst flink te gaan veranderen.

 

Voor de Sociaal-Economische Raad (SER) was 16 november 2012 één van de belangrijkste dagen in de SER-geschiedenis. De betrokken partijen hebben op die dag een energieakkoord bereikt, speciaal gericht op duurzame groei. Sindsdien zijn er door de verschillende organisaties flinke strategieën bedacht voor het gebruik van schone, klimaatneutrale brandstoffen. Hoe gaat de energiemix voor de scheepvaart er in de toekomst uitzien?

 

De SER heeft in haar onderzoeksrapport: Visie Duurzame brandstofmix 2014 de verschillende brandstoffen onder de loep genomen. Eén voor één bekijken wij de alternatieven.

 

Stappen we massaal over op LNG en biobrandstoffen?

 

Niet alleen wij denken dat LNG een volwaardige speler zal gaan worden voor de zeevaart, ook de SER denkt dat voor de zeevaart het aandeel LNG flink zal gaan stijgen. Zo voorspellen zij voor de jaren 2030 en 2050 een aandeel van respectievelijk 16 en 33 procent. Ook als het aan hen ligt gaan we in de toekomst meer gebruik maken van biobrandstoffen. Zo voorspellen zij dat al 5 procent van de totale zeevaart in 2030 op een biobrandstof als bio-diesel zal gaan varen. Eigenlijk niet heel verwonderlijk vinden wij, met alle nieuwe milieu wetgevingen op komst. GTL, wind, waterstof en elektrisch daar en tegen, worden minder hoog ingeschat. Zo voorspelt het onderzoek voor 2030 een maximale inzet van slechts 1 procent.

 

Richten wij ons op de binnenvaart, dan denken wij dat LNG een grote publiekslieveling wordt. Ook de SER voorspelt een forse stijging van 13 procent in 2030 en 26 procent in 2050. Opvallend bij het onderzoek is het grote verwachte aandeel van GTL voor de binnenvaart en recreatievaart. Voor de jaren 2030 en 2050 wordt GTL voor het goederenvervoer ingeschat op respectievelijk 11 en 19 procent.

 

Ook wij denken dat GTL op termijn een volwaardige speler voor de binnenvaart zal gaan worden. Volgens ons heeft deze synthetische dieselbrandstof namelijk zowel bedrijfseconomische als milieutechnische voordelen. Zo kan GTL niet alleen via hetzelfde distributienetwerk worden geleverd, ook heeft GTL een efficiëntere verbranding dan gewone diesel en is de uitstoot van schadelijke stoffen als stikstof, fijnstof en roet minimaal.

 

Nieuwe emissie-eisen gooien (geen) roet in het eten

 

Vooral de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), zwavel- en stikstofoxiden (SOx en NOx), fijnstof (PM), stoffen die de ozonlaag aantasten (ODS), roet (Black Carbon) en vluchtige organische stoffen (VOS) vormen een steeds groter probleem voor de natuur, het milieu en de menselijke gezondheid.

 

Nieuwe wetgevingen op gebied van emissie uitstoot zijn onontkoombaar en tijdig hierop inspelen is dus van essentieel belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Wij weten als geen ander dat ook hier de regel ”One size fits all” niet van toepassing is. Berger Maritiem volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet, en kan u dan ook als geen ander adviseren bij de wijze waarop u aan de (nieuwe) emissie wet- en regeling kan voldoen en hoe u hier het beste op zou kunnen inspelen.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.