Bewust vergroenen in de binnenvaart

Door: Jeroen Berger, 14 april 2015 (laatst geüpdatet: 9 augustus 2017) 

Bewust vergroenen in de binnenvaart. De meeste binnenvaartondernemers zijn zich er terdege van bewust dat de maatschappij, de overheid en klanten het steeds meer verlangen. Hoewel het bewust vergroenen steeds meer wordt omarmd, zijn er nog steeds veel vragen vanuit de sector. Aan welke eisen moet een schip voldoen, voor nu en in de nabije toekomst? En als u besluit uw bedrijfsvoering bewust te vergroenen, wat is dan de business case?

 

Bewust vergroenen in de binnenvaart, waarom eigenlijk?

 

Het doel van een bewust groene binnenvaart is dat het milieu en de economie hand in hand kunnen gaan. De emissies worden een steeds belangrijkere economische factor en ook steeds meer opdrachtgevers vragen om milieuvriendelijker vervoer. Het bewust vergroenen geldt hierbij niet alleen voor de binnenvaart, maar voor de gehele transportketen. Hierdoor is er een sterke behoefte ontstaan aan overzicht van de emissieproblematiek en over de oplossingen.

 

Regelgeving

 

Het uitgangspunt van regelgeving voor de binnenvaart is het realiseren van een schone binnenvaartvloot. Dit betekent bewust vergroenen in de zin van minder emissies en het verlagen van het brandstofverbruik. Doordat de dieselmotor de meest gebruikte aandrijving is voor de binnenvaart, gelden er voor motoren van binnenvaartschepen in Rijnoeverlanden steeds strengere milieueisen.

 

Richten wij ons op de Europese binnenvaart, dan moeten vanaf 1 januari 2019 nieuw aangeschafte motoren voor binnenvaartschepen voldoen aan de Europese emissierichtlijn Non-Road Mobile Machinery (NRMM) Stage V.

 

Toekomstige regelgeving

 

Op zaterdag 12 december 2015 stemden tijdens de VN-klimaatconferentie van Parijs 2015 de bijna 200 deelnemers in met een nieuw bindend klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. CO2 is hierbij het meest belangrijke broeikasgas.

 

Hoewel de scheepvaart buiten het VN-klimaatakkoord valt, is deze sector een grote CO2-vervuiler. Volgens de roadmap van het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie (DG MOVE ) gepubliceerd op 7 april 2016, streeft de EU naar een CO2-reductie van ten minste 30% (vergeleken met 2005) in 2030 voor de binnenvaartvloot. Verwacht wordt dat er op termijn voor de binnenvaart ook wet- en regelgeving aankomt om de CO2-voetafdruk te verkleinen.

 

Durf vooruit te denken

 

Over het algemeen is dwingende (nieuwe) regelgeving de motor achter het bewust vergroenen. U kunt wachten tot het laatste moment dat de wet- en regelgeving ingaat, maar u kunt er ook voor kiezen om vooruit te denken. Om in 2030 aan de Europese milieudoelstellingen te kunnen voldoen, kunt u in plaats van afwachten er bijvoorbeeld ook voor kiezen om stapsgewijs te gaan verduurzamen om de daarmee gepaarde kosten uit te smeren over meerdere jaren.

 

Welke technieken zijn er beschikbaar?

 

Hoewel motorfabrikanten als Volvo, MAN, Wärtsilä, Caterpillar en Scania over zeer schone dieselmotoren beschikken, dienen er zich ook alternatieven aan voor dieselaandrijving. Denk bijvoorbeeld aan aardgas, biobrandstoffen, dieselelektrische voortstuwing (hybride) en de brandstofcel waarbij waterstof wordt gebruikt als brandstof. Hoewel LNG door velen wordt gezien als dé brandstof voor de toekomst, lijkt GTL een goed alternatief te zijn voor de binnenvaart. Maar ook een upgrade met nabehandelingstechnieken als een SCR katalysator en roetfilter, een warmteterugwininstallatie of een alternatieve oplossing met water-in-brandstof emulsie kan ervoor zorgen dat een binnenvaartonderneming zijn milieubelasting verlaagt en dus vergroent.

 

Daarnaast kunt u door uw hybride, elektrisch of diesel aangedreven voortstuwingsconcept te verbeteren, brandstof besparen en tegelijk uw CO2-voetafdruk verkleinen. Met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) rekentechnieken kan de hydrodynamische prestatie van uw binnenvaartschip worden geanalyseerd om te zien waar rendementsverbeteringen mogelijk zijn. Hiermee kunt u onder andere de rompvorm (voor- en achterschip) en appendages (scheepsschroef, scheepsroer en eventueel een straalbuis) optimaliseren.

 

Wordt bewust vergroenen door uw klanten daadwerkelijk omarmd?

 

Wij stelden onszelf de vraag: wordt bewust vergroenen door uw klanten daadwerkelijk omarmd? Om op het antwoord te komen op deze vraag, zijn wij in gesprek gegaan met verschillende binnenvaartondernemers. En wat blijkt: een binnenvaartondernemer met een groener schip die opzoek is naar lading, krijgt in veel gevallen voorrang bij zijn klanten (opdrachtgevers). Daardoor kan hij zijn jaarlijkse bezettingsgraad optimaliseren en dus meer inkomsten genereren.

 

Bent u van plan om, op korte of lange termijn, uw binnenvaartschip te gaan verduurzamen? Wij van Berger Maritiem adviseren u graag bij het maken van de juiste duurzame beslissing.

 

Lees meer op onze blogpagina

 

Uw naam:
Uw e-mailadres:
Stel uw vraag:
 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.