Inventory of Hazardous Materials (IHM)

Als een schip het einde van zijn economische levensduur heeft bereikt, zal het schip gesloopt en gerecycled moeten worden. Het recyclen van schepen vormt echter een grote uitdaging op zowel maatschappelijk als milieugebied. Veel schepen die ontmanteld moeten worden, worden namelijk nog naar zogenaamde sloopstranden gebracht, wat in de praktijk vaak een gevaarlijke en milieubelastende klus is door de gevaarlijke materialen die in het schip en de uitrusting daarvan zijn verwerkt. Door middel van wet- en regelgeving probeert onder andere de Europese Unie (EU) de vele problemen rondom het recyclen van schepen aan te pakken.

 

Wet- en regelgeving op het gebied van scheepsrecycling

 

De in 2013 aangenomen Scheeps Recycling Verordening (nr. 1257/2013 ) van de Europese Unie (EU) zal scheepseigenaren en rederijen met schepen van 500 GT of meer, die met hun schip een vlag van een lidstaat van de EU voeren, verplicht gaan stellen om een up-to-date inventaris van gevaarlijke materialen te hebben, gedurende de hele levenscyclus van het schip. In het Engels wordt dit ook wel een Inventory of Hazardous Materials (IHM) genoemd.

 

In deze verordening is verder opgenomen dat een schip in de nabije toekomst uitsluitend mag worden ontmanteld bij een scheepsrecyclinginrichting die op de Europese lijst van goedgekeurde inrichtingen staat vermeld. Ook dient een scheepseigenaar voorafgaand aan de recycling van het schip in het bezit te zijn van een 'geschikt voor recycling'-certificaat.

 

Voor Europese nieuwbouwschepen gaat de Scheeps Recycling Verordening op zijn laatst in per 31 december 2018 en geldt deze vanaf 31 december 2020 ook voor Europese bestaande schepen en schepen die de vlag van een derde land voeren en een haven of ankerplaats aandoen van een EU-lidstaat. Zie ook figuur 1.

 

Figuur 1: tijdlijn wanneer de EU wet- en regelgeving op gebied van IHM ingaat

 

Wat houdt een Inventory of Hazardous Materials (IHM) precies in?

 

Onder gevaarlijk materiaal wordt elk materiaal of elke substantie bedoeld, die mogelijk gevaarlijk kan zijn voor de menselijke gezondheid en/of het milieu. Met betrekking tot de Inventory of Hazardous Materials (IHM) zijn er in de Scheeps Recycling Verordening van de Europese Unie (EU), regels opgesteld voor nieuwe en bestaande schepen van 500 GT en meer.

 

Voorbeelden van gevaarlijke materialen die geïnventariseerd moeten worden, zijn: asbest, ozonafbrekende stoffen, PCB’s, PFOS’s, aangroeiwerende verbindingen en verfsystemen, cadmium en cadmiumverbindingen, zeswaardig chroom en zeswaardigchroomverbindingen, lood en loodverbindingen, kwik en kwikverbindingen, PBB’s, PBDE’s, polychloornaftalenen (meer dan drie chlooratomen), radioactieve stoffen, bepaalde gechloreerde paraffinen met een korte keten (alkanen, C10-C13, chloor) en een broomhoudende brandvertrager (HBCDD).

 

Wat zouden wij voor u kunnen betekenen?

 

Voor het maken van een inventaris van gevaarlijke materialen, is het opstellen van een eenvoudige inventarisatielijst niet voldoende. Zo dient er niet alleen contact te worden opgenomen met uw leveranciers, maar vaak ook met de toeleveranciers van die leveranciers. Daarnaast dient er voor een bestaand schip omme nabij de 200 monsters te worden genomen. Deze zullen dan vervolgens moeten worden opgestuurd naar het lab voor inspectie.

 

Wat de Inventory of Hazardous Materials (IHM) betreft, heeft onze partner Metizoft een one-stop-shop-concept ontwikkeld. Naast het uitvoeren van een inventaris van gevaarlijke materialen, kunnen zij u namelijk ook helpen met het bijhouden van de IHM gedurende de hele levenscyclus van het schip. Vanaf 2006 hebben zij een database opgebouwd met een uitgebreide lijst van leveranciers met de daarbij gebruikte componenten en materialen.

 

Alle door DNV GL op persoon gecertificeerde HazMat Experts zorgen ervoor dat de inventaris van de gevaarlijke materialen te allen tijde up-to-date is en kunnen uw organisatie vakkundig adviseren en begeleiden bij de verkrijgbaarheid van het “geschikt voor recycling”-certificaat, voorheen het “Groene Paspoort” genoemd.

 

 

Lees meer over het bijhouden van de Inventory of Hazardous Materials

 

 

Business case

 

Een Noorse rederij met een vloot van in totaal 55 offshore support schepen is met de Inventory of Hazardous Materials (IHM) service voorbereid op toekomstige milieueisen. Hiermee kan de rederij voldoen aan de DNV GL Clean Design notatie. Deze milieuklasse stelt het hebben van een continu bijgewerkte inventaris van gevaarlijke materialen verplicht aan boord van de vaartuigen.

 

 

Bekijk de IHM offshore support schip business case

 

 

Onze rol houdt niet op bij een Inventory of Hazardous Materials (IHM)

 

Een inventaris van gevaarlijke materialen kan ertoe leiden dat er materialen of substanties aan boord van het schip worden aangetroffen waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Wat nu? Wij kunnen u ontzorgen van A tot Z. Wij spreken de maritieme taal en kunnen u van een Inventory of Hazardous Materials (IHM) tot en met een eventuele verwijdering van gevaarlijke materialen (zoals asbest) begeleiden en adviseren.

 

Wij helpen u graag verder

 

Veel rederijen en scheepseigenaren zijn nog niet bekend met de verwachte wet- en regelgeving op gebied van scheepsrecycling. Tijdig hierop inspelen is voor u van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases.

 

Over Berger Maritiem | Neem contact op