adviesbureau maritiem

« Vorige 10  Volgende 10 » 
21.Blogpagina
 
welkom op de blogpagina van berger maritiem. hier delen onze medewerkers hun visie en opinies over actuele thema’s in de maritieme sector. voortstuwing goede brandstoffiltering steeds belangrijker bij gebruik biobrandstoffen lees meer is hybride aandrijving ook iets voor mijn schip? lees meer afschrijving biobrandstoffen blijkt te voorbarig lees meer biedt walstroom een duurzame optie voor generatorstroom in de zeevaart? lees meer is methanol de schone maritieme brandstof voor de toekomst? lees meer wordt gtl voor de binnenvaart hét alternatief voor lng? lees meer wat wordt uw schone brandstof strategie? lees meer emissiereductie scrubber met hfo beter voor volksgezondheid dan laagzwavelige brandstof lees meer publicatie in bimco bulletin: trends en ontwikkelingen scrubbermarkt download bewust vergroenen in de binnenvaart lees meer zijn de negatieve gevolgen van ballastwater te voorkomen? lees meer moeten we ons zorgen maken over het milieu? lees meer wie kan nog zonder afvalbeheersysteem? lees meer wie kan nog zonder energie management systeem? lees meer emissiewetgeving wat betekent de green deal voor de nederlandse zeevaartsector? lees meer green deal biedt volop kansen voor de binnenvaart lees meer binnenvaart akkoord declaration of nijmegen co2-reductie lees meer klimaatakkoord zeevaart co2-reductie lees meer wat betekenen de stage v emissie eisen binnenvaart voor mij? lees meer meten aan de pijp in green deal cobald lees meer imo besluit mondiale 0,5% zwaveleis per 2020 lees meer update ballastwaterverdrag: behandeling ballastwater met 2 jaar uitgesteld lees meer nieuwe emissie-eisen stage v binnenvaart een feit lees meer imo tier iii emissie-eisen voor neca-gebieden lees meer green award binnenvaart: ook iets voor mij? lees meer een co2-taks: komt deze er nu wel of niet? lees meer verplichte registratie co2-uitstoot voor schepen lees meer update wet- en regelgeving scheepsrecycling lees meer nieuwe wetgeving voor schroefassen en roerkoningen lees meer uitkomst eu-retrofit-project: scrubbers beste keus lees meer is het nu al de juiste tijd voor scrubber technologie? lees meer subsidie en financiering stimuleringsregeling “schone binnenvaart en duurzame logistiek in rotterdam” lees meer nieuw kabinet wilt green deal sluiten met binnenvaart en zeevaart lees meer eia voor orc gebaseerde restwarmtegenerator lees meer roetfilter en scr katalysator komen in aanmerking voor mia en vamil lees meer financiering voor uw scrubber retrofit project lees meer nieuws en persberichten grote belangstelling bij de fat van één van de eerste efficiency packs lees meer restwarmte-terugwinning in de binnenvaart lees meer nieuwe opdracht in de binnenvaart voor orcan energy ag download clean marine wins award fastest growing technology company in emea lees meer medewerkers metizoft vanaf nu dnv gl gecertificeerde hazmat experts lees meer clean marine wint contract voor twee reefers lees meer samenwerking rond tussen metizoft en berger maritiem eerste schip met clean marine scrubber meert aan in rotterdam lees meer lees meer persbericht: samenwerking vicusdt en berger maritiem lees meer clean marine wint prestigieuze innovatie award lees meer clean marine's egcs technologie toonaangevend in tanker sector lees meer groene deal biedt volop kansen voor maritieme toeleveranciers lees meer over berger maritiem | neem contact op
22.Zijn de negatieve gevolgen van ballastwater te voorkomen?
 
door: jeroen berger, 19 september 2014 (laatst geüpdatet: 10 augustus 2017) alleen al in rotterdam meert iedere zeven minuten een schip aan of af. deze schepen hebben allemaal ballastwater ingenomen of geloosd. zo wordt iedere twee weken onopgemerkt de gehele havencapaciteit van rotterdam vervangen door ballastwater. en in dat water zit van alles wat hier niet thuishoort. de zogenaamde exoten, de niet-inheemse diersoorten, worden met ballastwater uit schepen geloosd en kunnen leiden tot grote lokale verstoringen van ons ecosysteem. hoewel ballastwater zorgt voor stabiliteit en evenwicht van het schip en ervoor zorgt dat de scheepsschroef onder water blijft, zijn de verplaatsingen van schadelijke aquatische exoten één van de grootste bedreigingen voor de mariene biodiversiteit van oceanen. berger maritiem is op onderzoek uitgegaan hoe de invloed van ballastwater kan worden geminimaliseerd. wat is ballastwater precies en wat zijn de gevolgen? met ballastwater wisselen schepen, vaak per ongeluk, als een soort varend aquarium leven uit tussen de verschillende werelddelen. de impact van ballastwater is niet alleen merkbaar op ecologisch en economisch vlak, ook kan de verspreiding van bepaalde exoten in sommige gevallen een negatief effect hebben op de volksgezondheid. zo kan al één wormpje in ballastwater leiden tot een verspreiding van de ziekte cholera. vergelijken wij de mariene bio-invasies met olievervuiling dan is olievervuiling zichtbaar, heeft deze vorm van vervuiling een grote media impact, initieert het politieke reacties en herstelt het milieu over het algemeen na verloop van tijd. bio-invasies daar en tegen ontstaan onopgemerkt, blijven dat enige tijd en nemen de aantallen vaak in enorme mate toe. hoewel bio-invasies veelal onopgemerkt ontstaan zijn de gevolgen vaak onomkeerbaar schrijnend. de chinese wolhandkrab is hier een goed voorbeeld van. deze diersoort is oorspronkelijk afkomstig uit azië en is nu doodgewoon aan de nederlandse kust terug te vinden. deze exoot, die zowel langs de nederlandse kust als in de brakke en zoete wateren van de benelux voorkomt, vormt een grote bedreiging voor veel inheemse diersoorten. zo zijn de chinese wolhandkrabben bepaald niet kieskeurig en eten ze nagenoeg alles wat ze onderweg tegenkomen. daarnaast zorgen hun grote scharen voor grote economische schade voor visnetten en fuiken en wordt door hun graafgedrag ook de stabiliteit van dijken op de proef gesteld. oplossingen voor handen omdat het dergelijke exoten vaak aan natuurlijke vijanden ontbreekt, kunnen zij de biodiversiteit in hun nieuwe leefomgeving ernstig verstoren. een ballast water treatment system (bwts) kan bijdragen om de verspreiding van deze schadelijke aquatische exoten te voorkomen. inmiddels zijn er verschillende ballast water treatment systems op de markt gebracht om een oplossing te bieden rondom deze problematiek. zo zijn er niet alleen zuiveringsinstallaties die werken met uv-verlichting, ook zijn er systemen die chloride uit zeewater omzetten in chloor en zijn er ballastwaterbehandelingssystemen die gebruik maken van bepaalde chemicaliën. daarnaast zijn er vele nabehandelingssystemen ontwikkeld. dit soort systemen werken bijvoorbeeld met perazijnzuur, een oxidant die in water azijnzuur en waterstofperoxide oplevert. regelgeving het ballastwaterverdrag is geratificeerd en gaat in per 8 september 2017, zo heeft de internationale maritieme organisatie (imo) bevestigd. echter, de datum waarop bestaande zeeschepen van 400 gt of meer aan de zogenaamde d2 standaard (de lozingseisen aan het ballastwater dat wordt ontballast) moeten voldoen is uitgesteld naar 8 september 2019. dit is de nieuwe datum waarna deze schepen die hun iopp (international oil pollution prevention) certificaat moeten vernieuwen, moeten voldoen aan de d2 standaard. om aan de d2 standaard te kunnen voldoen moet ballastwater aan boord worden behandeld of moet het worden afgegeven in de haven. een iopp certificaat moet elke vijf jaar worden vernieuwd. dit houdt in dat alle bestaande schepen van 400 gt of meer tussen 8 september 2019 en 8 september 2024 aan de d2 standaard moeten voldoen. nieuwbouwschepen die worden opgeleverd na 8 september 2017 moeten direct aan de d2 standaard voldoen. voor zeeschepen onder de 400 gt is 8 juli 2024 de toepassingsdatum voor de d2 standaard. de verwachting is, dat veel scheepseigenaren en reders zullen gaan kiezen voor het installeren van een ballast water treatment system (bwts) vanaf het moment dat zij aan de d2 standaard moeten voldoen. berger maritiem helpt u graag bij het vinden, selecteren, engineeren en installeren van het juiste ballast water treatment system voor uw type schip. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
23.Menaga
 
sinds de oprichting in 2011, produceert, bewerkt en distribueert menaga hoogwaardige staalcomponenten voor de maritieme sector. met een sterke focus op het produceren van cfd geoptimaliseerde straalbuizen, scheepsroeren en thruster tunnels ter verbetering van de algehele scheepsprestatie. menaga voldoet aan de internationale standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. dit zorgt voor een consistente levering van hoogwaardige producten en diensten. en doordat het bedrijf werkt volgens de lean manufacturing filosofie, zijn de bewerkingsstappen minimaal, wat automatisch leidt tot een hogere efficiëntie in de gehele productieketen. bij deze spaanse organisatie wordt feitelijk alles in eigen beheer uitgevoerd. met meer dan 2000 m2 aan oppervlakte, zorgt dit voor een hoge flexibiliteit en klantgerichtheid. ontdek meer over onze partner menaga, of neem direct contact met ons op voor meer informatie.
24.Ontdek meer over Clean Marine
 
onderstaand vindt u meer informatie over clean marine, de clean marine scrubber technologie en de belangrijkste persberichten van deze noorse scrubberfabrikant. introductie-, productie- en installatiefilm clean marine scrubber introductiefilm bekijk nu clean marine scrubber productiefilm bekijk nu clean marine scrubber installatiefilm mv balder bekijk nu clean marine’s scrubber technologie scrubber van clean marine lees meer case studies dp shuttle tanker download handymax bulk carrier download medium-range chemical/ products tanker download very large gas carrier download chemical tanker download nieuws / persberichten clean marine wins award fastest growing technology company in emea lees meer clean marine wint contract voor twee reefers lees meer clean marine wint prestigieuze innovatie award lees meer clean marine's egcs technologie toonaangevend in tanker sector lees meer stolt tankers kiest voor scrubber technologie van clean marine lees meer groene deal biedt volop kansen voor ...e toeleveranciers lees meer
25.Scheepsschroef
 
bent u op zoek naar een scheepsschroef die efficiënt is, geluids- en trillingsarm en afgestemd is op uw appendages (zoals uw straalbuis en scheepsroer), scheepsvorm en vaarprofiel? of het nu gaat om uw binnenvaartschip, tanker, passagiersschip, sleepboot, patrouillevaartuig, offshoreschip of megajacht, samen met onze partner vicusdt onderzoeken wij graag voor u de hydrodynamische prestatie van uw bestaande of nieuw te ontwerpen schip om te komen tot een optimaal schroefontwerp. uitgangspunt is hierbij het verlagen van het brandstofverbruik van uw schip (en daarmee de kosten) en het verbeteren van uw co2-voetafdruk. ontwerpproces om het ontwerp van een optimale scheepsschroef voor uw schip te kunnen bepalen, moet allereerst het voortstuwingsconcept met elkaar worden afgestemd. zo moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de interactie tussen de verschillende aandrijfcomponenten en de benodigde transmissie. samen met onze partner is de juiste kennis en ervaring in huis om een scheepsschroef te ontwerpen voor een conventioneel aandrijfconcept met een dieselmotor en een schroefas, maar ook voor een elektrische of hybride voortstuwing.   afhankelijk van uw aandrijfconcept voor uw bestaande of nieuw te ontwerpen schip, is het uitgangspunt van vicusdt dat u met de scheepsschroef bij een bepaalde snelheid en diepgang zo efficiënt mogelijk vaart met zo min mogelijk geluid en trillingen. en in het geval u een elektrische of hybride voortstuwing heeft, dan zou u waarschijnlijk ook (gedeeltelijk) elektrisch willen gaan varen met een zo klein mogelijk accupakket. met behulp van geavanceerde computational fluid dynamics (cfd)-technologie, kan onze partner op basis van actuele data (geen statistische voorspellingen) een accurate scheepsschroef-prestatieberekening uitvoeren en een prognose maken van de snelheid. daarbij kunnen zij uitrekenen wat het minimaal op te nemen vermogen van de scheepsschroef moet zijn, om het geïnstalleerd vermogen zo laag mogelijk te houden en mits aanwezig het accupakket te minimaliseren. komt uit de cfd-analyse en berekeningen naar voren dat u met het geïnstalleerd vermogen niet de gewenste snelheid kunt halen en eventueel de gewenste vaarduur niet elektrisch zou kunnen gaan varen, dan zou onze partner bijvoorbeeld op zoek kunnen gaan naar verbeteringen in het voor- en achterschip om de gewenste configuratie alsnog mogelijk te maken. dan komt het kiezen van het aantal bladen. het aantal bladen van een scheepsschroef beïnvloedt namelijk hoe efficiënt en krachtig de scheepsschroef is, de bladtipsnelheid die nodig is, en de looprust. wat is verder de juiste diameter voor uw scheepsschroef en wat is de juiste spoed? wanneer ontstaat er, gekeken naar uw situatie, bijvoorbeeld een betere efficiëntie? juist bij een kleine scheepsschroef, of toch meer bij een grotere? al dit soort vragen, kan onze partner vooraf voor u uitzoeken. ook de materiaalkeuze is van groot belang. moet uw scheepsschroef bijvoorbeeld geschikt zijn voor arctische condities, dan dient er met het ontwerp bijvoorbeeld rekening te worden gehouden dat de scheepsschroef voldoet aan ijsklasse 1as. en gaat het bijvoorbeeld om een onderzoeksschip bestemd voor oceanografisch onderzoek, dan is het wellicht zaak dat de scheepsschroef voldoet aan de zeer strenge ices-209 norm, een internationale standaard voor stille vaart. waar moeten we het maximale rendement van het schroefontwerp op bepalen? met welke diepgang en met welk motorvermogen (in %) verwacht u bijvoorbeeld met uw schip het meest te gaan varen in de opvaart? cfd-technologie maakt het mogelijk om een scheepsschroef op maat te ontwerpen. bestaand schip is voor uw bestaande schip de scheepsschroef aan vervanging toe? dan is het bij ons mogelijk om daar een cfd geoptimaliseerde scheepsschroef voor terug te plaatsen. heeft u nog de tekeningen van uw schip? dan kan onze partner voor uw schip een geschikte scheepsschroef ontwerpen. heeft u geen tekeningen meer van uw schip, maar bent u wel toe aan een nieuwe scheepsschroef? ook dan behoort een cfd geoptimaliseerde scheepsschroef tot de mogelijkheden. met behulp van een 3d-scan en de nodige metingen, zijn de specialisten van vicusdt in staat om uw voor- en achterschip met bestaande appendages zeer nauwkeurig in kaart te brengen, om ook voor uw schip een passende scheepschroef te kunnen ontwerpen, afgestemd op uw vaarprofiel. bekijk een green retrofit business case met scheepsschroeven productie net als vicusdt, het ontwerp- en ingenieursbureau, behoort fundivisa, de gieterij van de scheepsschroeven, ook tot de emenasa group. deze groep bestaat uit 12 bedrijven en heeft in totaal meer dan 475 medewerkers in dienst. hiermee is de emenasa group één van de grootste ...e toeleveranciers in spanje. fundivisa beschikt over alle benodigde moderne apparatuur (inclusief robots) om het ontwerp van de scheepsschroef, ook daadwerkelijk te kunnen produceren. hierbij kan de gieterij vrijwel elk type scheepsschroef produceren tot een diameter van 7000 mm. denk hierbij aan een vaste scheepschroef, straalbuisschroef, boegschroef, een scheepsschroef voor een roerpropeller, een elektrische pod en al eerder aangegeven een scheepsschroef voor hybride en elektrische voortstuwing. de gieterij werkt daarbij volgens de laatste kwaliteitsstandaard en regels van de verschillende classificatiebureaus. bekijk de bedrijfsfilm van de gieterij op youtube verstelbare scheepsschroef naast een vaste scheepsschroef (fpp), kunnen wij samen met onze partner vicusdt ook een verstelbare scheepschroef (cpp) ontwerpen en leveren. waar bij een vaste scheepsschroef de snelheid van het schip geregeld wordt door het toerental aan te passen en door de draairichting van de motor om te draaien om achteruit te kunnen varen, wordt dit bij een verstelbare scheepsschroef bereikt door de spoed te veranderen door de schroefbladen rond hun as te draaien. een verstelbare scheepsschroef is vooral interessant voor schepen die onder wisselende belasting draaien en veel moeten manoeuvreren. voor schepen die lange tijd met een vaste snelheid en belasting varen is de efficiëntie van een vaste scheepsschroef hoger. in de praktijk om een voorbeeld te geven met een traditioneel aandrijfconcept (dieselmotoren + schroefassen), hebben wij, samen met onze partners, de scheepsschroeven en straalbuizen ontworpen en geleverd voor een nieuwe 110-meter lange binnenvaarttanker. bij de proefvaart is gebleken dat dit schip weer zuiniger is geworden dan het voorgaande ontwerp. mede dankzij de ontwerpaanpassingen (roeren en boeg), het verbeterde schroefontwerp (waarbij wij van 5 naar 3 bladen zijn gegaan) en de geoptimaliseerde straalbuizen, is het brandstofverbruik (en daarmee de co2-uitstoot) lager uitgekomen. bekijk de scheepsschroeven en straalbuizen business case om nog een ander praktijkvoorbeeld aan te halen. in 2015 kreeg een afgebouwd koppelverband een innovatieve hybride voortstuwing. hierbij werden de twee scheepsschroeven onafhankelijk van elkaar aangedreven door twee dieselmotoren en twee elektromotoren. echter voldeden de scheepsschroeven niet aan de verwachting. de werf die de afbouw faciliteerde, benaderde ons met deze case. wij vonden het een uitdaging om twee nieuwe scheepsschroeven te ontwerpen voor deze hybride aandrijving, die wel de gewenste prestaties zouden behalen. tijdens de proefvaart bereikte dit koppelverband met de nieuwe scheepsschroeven in de verschillende vaaropties (diesel direct, diesel + elektrisch en alleen elektrisch) het optimale schroeftoerental en opgenomen vermogen passend bij het vaarprofiel, waardoor het hybride aandrijfsysteem nu optimaal benut kan worden. bekijk de scheepsschroef hybride koppelverband business case recyclen niet alleen wij, maar ook het ontwerp- en ingenieursbureau en de gieterij vinden het belangrijk dat de materialen die in een scheepsschroef worden gebruikt, na gebruik zo veel mogelijk worden hergebruikt. is uw bestaande scheepsschroef aan vervanging toe, dan zou u de waarde kunnen laten bepalen, om deze vervolgens te laten recyclen. op deze manier worden de grondstoffen opnieuw gebruikt voor het maken van een nieuwe cfd geoptimaliseerde scheepsschroef. co2-reductie mede als gevolg van de green deal binnenvaart, zeevaart en havens, het wereldwijde klimaatakkoord voor de zeevaart en het gesloten binnenvaartakkoord, wordt het reduceren van de co2-uitstoot voor de ...e sector steeds belangrijker. naast het optimaliseren van de scheepsschroef, kunnen wij bijvoorbeeld ook kijken naar de straalbuis en het roer van uw schip, de boeg, trim, de schroef-romp-interactie, elektrische en hybride systemen en restwarmteterugwinningsmogelijkheden. dankzij deze aanpak kunnen wij u een integrale oplossing bieden voor het verbeteren van uw co2-voetafdruk. onze aanpak voor het bereiken van een efficiënt voortstuwingssysteem service met de service van berger ... staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om u snel en deskundig van dienst te kunnen zijn. door de grote vakkennis van de door ons geselecteerde service specialisten, verlenen wij u een gedegen service voor uw scheepsschroef, waardoor vaarschema’s zo min mogelijk in gevaar komen. wij helpen u graag verder heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases. over berger ... | contact opnemen
26.Bewust vergroenen in de binnenvaart
 
door: jeroen berger, 14 april 2015 (laatst geüpdatet: 9 augustus 2017)  bewust vergroenen in de binnenvaart. de meeste binnenvaartondernemers zijn zich er terdege van bewust dat de maatschappij, de overheid en klanten het steeds meer verlangen. hoewel het bewust vergroenen steeds meer wordt omarmd, zijn er nog steeds veel vragen vanuit de sector. aan welke eisen moet een schip voldoen, voor nu en in de nabije toekomst? en als u besluit uw bedrijfsvoering bewust te vergroenen, wat is dan de business case? bewust vergroenen in de binnenvaart, waarom eigenlijk? het doel van een bewust groene binnenvaart is dat het milieu en de economie hand in hand kunnen gaan. de emissies worden een steeds belangrijkere economische factor en ook steeds meer opdrachtgevers vragen om milieuvriendelijker vervoer. het bewust vergroenen geldt hierbij niet alleen voor de binnenvaart, maar voor de gehele transportketen. hierdoor is er een sterke behoefte ontstaan aan overzicht van de emissieproblematiek en over de oplossingen. regelgeving het uitgangspunt van regelgeving voor de binnenvaart is het realiseren van een schone binnenvaartvloot. dit betekent bewust vergroenen in de zin van minder emissies en het verlagen van het brandstofverbruik. doordat de dieselmotor de meest gebruikte aandrijving is voor de binnenvaart, gelden er voor motoren van binnenvaartschepen in rijnoeverlanden steeds strengere milieueisen. richten wij ons op de europese binnenvaart, dan moeten vanaf 1 januari 2019 nieuw aangeschafte motoren voor binnenvaartschepen voldoen aan de europese emissierichtlijn non-road mobile machinery (nrmm) stage v. toekomstige regelgeving op zaterdag 12 december 2015 stemden tijdens de vn-klimaatconferentie van parijs 2015 de bijna 200 deelnemers in met een nieuw bindend klimaatakkoord. daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. co2 is hierbij het meest belangrijke broeikasgas. hoewel de scheepvaart buiten het vn-klimaatakkoord valt, is deze sector een grote co2-vervuiler. volgens de roadmap van het directoraat-generaal mobiliteit en vervoer van de europese commissie (dg move ) gepubliceerd op 7 april 2016, streeft de eu naar een co2-reductie van ten minste 30% (vergeleken met 2005) in 2030 voor de binnenvaartvloot. verwacht wordt dat er op termijn voor de binnenvaart ook wet- en regelgeving aankomt om de co2-voetafdruk te verkleinen. durf vooruit te denken over het algemeen is dwingende (nieuwe) regelgeving de motor achter het bewust vergroenen. u kunt wachten tot het laatste moment dat de wet- en regelgeving ingaat, maar u kunt er ook voor kiezen om vooruit te denken. om in 2030 aan de europese milieudoelstellingen te kunnen voldoen, kunt u in plaats van afwachten er bijvoorbeeld ook voor kiezen om stapsgewijs te gaan verduurzamen om de daarmee gepaarde kosten uit te smeren over meerdere jaren. welke technieken zijn er beschikbaar? hoewel motorfabrikanten als volvo, man, wärtsilä, caterpillar en scania over zeer schone dieselmotoren beschikken, dienen er zich ook alternatieven aan voor dieselaandrijving. denk bijvoorbeeld aan aardgas, biobrandstoffen, dieselelektrische voortstuwing (hybride) en de brandstofcel waarbij waterstof wordt gebruikt als brandstof. hoewel lng door velen wordt gezien als dé brandstof voor de toekomst, lijkt gtl een goed alternatief te zijn voor de binnenvaart. maar ook een upgrade met nabehandelingstechnieken als een scr katalysator en roetfilter, een warmteterugwininstallatie of een alternatieve oplossing met water-in-brandstof emulsie kan ervoor zorgen dat een binnenvaartonderneming zijn milieubelasting verlaagt en dus vergroent. daarnaast kunt u door uw hybride, elektrisch of diesel aangedreven voortstuwingsconcept te verbeteren, brandstof besparen en tegelijk uw co2-voetafdruk verkleinen. met behulp van computational fluid dynamics (cfd) rekentechnieken kan de hydrodynamische prestatie van uw binnenvaartschip worden geanalyseerd om te zien waar rendementsverbeteringen mogelijk zijn. hiermee kunt u onder andere de rompvorm (voor- en achterschip) en appendages (scheepsschroef, scheepsroer en eventueel een straalbuis) optimaliseren. wordt bewust vergroenen door uw klanten daadwerkelijk omarmd? wij stelden onszelf de vraag: wordt bewust vergroenen door uw klanten daadwerkelijk omarmd? om op het antwoord te komen op deze vraag, zijn wij in gesprek gegaan met verschillende binnenvaartondernemers. en wat blijkt: een binnenvaartondernemer met een groener schip die opzoek is naar lading, krijgt in veel gevallen voorrang bij zijn klanten (opdrachtgevers). daardoor kan hij zijn jaarlijkse bezettingsgraad optimaliseren en dus meer inkomsten genereren. bent u van plan om, op korte of lange termijn, uw binnenvaartschip te gaan verduurzamen? wij van berger ... adviseren u graag bij het maken van de juiste duurzame beslissing. lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
27.Ontdek meer over Menaga
 
onderstaand vindt u meer informatie over de door menaga ontworpen aandrijfcomponenten voor de ...e sector. productportfolio straalbuis lees meer scheepsroer lees meer thruster tunnel lees meer
28.IHM Inventory Hazardous Materials service
 
als een schip het einde van zijn economische levensduur heeft bereikt, zal het schip gesloopt en gerecycled moeten worden. het recyclen van schepen vormt echter een grote uitdaging op zowel maatschappelijk als milieugebied. veel schepen die ontmanteld moeten worden, worden namelijk nog naar zogenaamde sloopstranden gebracht, wat in de praktijk vaak een gevaarlijke en milieubelastende klus is door de gevaarlijke materialen die in het schip en de uitrusting daarvan zijn verwerkt. door middel van wet- en regelgeving probeert onder andere de europese unie (eu) de vele problemen rondom het recyclen van schepen aan te pakken. wet- en regelgeving op het gebied van scheepsrecycling de in 2013 aangenomen scheeps recycling verordening (nr. 1257/2013 ) van de europese unie (eu) zal scheepseigenaren en rederijen met schepen van 500 gt of meer, die met hun schip een vlag van een lidstaat van de eu voeren, verplicht gaan stellen om een up-to-date inventaris van gevaarlijke materialen te hebben, gedurende de hele levenscyclus van het schip. in het engels wordt dit ook wel een inventory of hazardous materials (ihm) genoemd. in deze verordening is verder opgenomen dat een schip in de nabije toekomst uitsluitend mag worden ontmanteld bij een scheepsrecyclinginrichting die op de europese lijst van goedgekeurde inrichtingen staat vermeld. ook dient een scheepseigenaar voorafgaand aan de recycling van het schip in het bezit te zijn van een 'geschikt voor recycling'-certificaat. voor europese nieuwbouwschepen gaat de scheeps recycling verordening op zijn laatst in per 31 december 2018 en geldt deze vanaf 31 december 2020 ook voor europese bestaande schepen en schepen die de vlag van een derde land voeren en een haven of ankerplaats aandoen van een eu-lidstaat. zie ook figuur 1. figuur 1: tijdlijn wanneer de eu wet- en regelgeving op gebied van ihm ingaat wat houdt een inventory of hazardous materials (ihm) precies in? onder gevaarlijk materiaal wordt elk materiaal of elke substantie bedoeld, die mogelijk gevaarlijk kan zijn voor de menselijke gezondheid en/of het milieu. met betrekking tot de inventory of hazardous materials (ihm) zijn er in de scheeps recycling verordening van de europese unie (eu), regels opgesteld voor nieuwe en bestaande schepen van 500 gt en meer. voorbeelden van gevaarlijke materialen die geïnventariseerd moeten worden, zijn: asbest, ozonafbrekende stoffen, pcb’s, pfos’s, aangroeiwerende verbindingen en verfsystemen, cadmium en cadmiumverbindingen, zeswaardig chroom en zeswaardigchroomverbindingen, lood en loodverbindingen, kwik en kwikverbindingen, pbb’s, pbde’s, polychloornaftalenen (meer dan drie chlooratomen), radioactieve stoffen, bepaalde gechloreerde paraffinen met een korte keten (alkanen, c10-c13, chloor) en een broomhoudende brandvertrager (hbcdd). wat zouden wij voor u kunnen betekenen? voor het maken van een inventaris van gevaarlijke materialen, is het opstellen van een eenvoudige inventarisatielijst niet voldoende. zo dient er niet alleen contact te worden opgenomen met uw leveranciers, maar vaak ook met de toeleveranciers van die leveranciers. daarnaast dient er voor een bestaand schip omme nabij de 200 monsters te worden genomen. deze zullen dan vervolgens moeten worden opgestuurd naar het lab voor inspectie. wat de inventory of hazardous materials (ihm) betreft, heeft onze partner metizoft een one-stop-shop-concept ontwikkeld. naast het uitvoeren van een inventaris van gevaarlijke materialen, kunnen zij u namelijk ook helpen met het bijhouden van de ihm gedurende de hele levenscyclus van het schip. vanaf 2006 hebben zij een database opgebouwd met een uitgebreide lijst van leveranciers met de daarbij gebruikte componenten en materialen. alle door dnv gl op persoon gecertificeerde hazmat experts zorgen ervoor dat de inventaris van de gevaarlijke materialen te allen tijde up-to-date is en kunnen uw organisatie vakkundig adviseren en begeleiden bij de verkrijgbaarheid van het “geschikt voor recycling”-certificaat, voorheen het “groene paspoort” genoemd. lees meer over het bijhouden van de inventory of hazardous materials business case een noorse rederij met een vloot van in totaal 55 offshore support schepen is met de inventory of hazardous materials (ihm) service voorbereid op toekomstige milieueisen. hiermee kan de rederij voldoen aan de dnv gl clean design notatie. deze milieuklasse stelt het hebben van een continu bijgewerkte inventaris van gevaarlijke materialen verplicht aan boord van de vaartuigen. bekijk de ihm offshore support schip business case onze rol houdt niet op bij een inventory of hazardous materials (ihm) een inventaris van gevaarlijke materialen kan ertoe leiden dat er materialen of substanties aan boord van het schip worden aangetroffen waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. wat nu? wij kunnen u ontzorgen van a tot z. wij spreken de ...e taal en kunnen u van een inventory of hazardous materials (ihm) tot en met een eventuele verwijdering van gevaarlijke materialen (zoals asbest) begeleiden en adviseren. wij helpen u graag verder veel rederijen en scheepseigenaren zijn nog niet bekend met de verwachte wet- en regelgeving op gebied van scheepsrecycling. tijdig hierop inspelen is voor u van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend advies? neem gerust contact met ons op of bekijk onze blogpagina en pagina met business cases. over berger ... | neem contact op
29.Clean Marine's EGCS technologie toonaangevend in tanker sector
 
door: jeroen berger, 27 oktober 2014 clean marine is door hyundai mipo dockyard geselecteerd als leverancier van de egcs technologie voor twee medium range tankers (40.000 dwt) die de zuid-koreaanse werf in aanbouw heeft voor een britse oliemaatschappij. kees berger van berger ... is zeer content met het nieuws: clean marine uit noorwegen is zijn principaal. de twee schepen zijn onderdeel van een serie van in totaal vijf schepen, waarbij de scrubbers - als alles volgens planning verloopt - in 2016 zijn geïnstalleerd. clean marine marktleider in tankers de komst van deze nieuwe order heeft de positie van clean marine als marktleider in tankers extra versterkt. het feit dat ook stolt tankers, aet sea shuttle as en dorian lpg ltd in de scrubber technologie van clean marine hebben geïnvesteerd, toont aan dat er voldoende vertrouwen is in de technologie van deze noorse scrubberfabrikant. dat clean marine marktleider is in de tankvaart, is volgens kees berger niet geheel zonder reden. “de scrubbers van clean marine reduceren zowel de uitstoot van zwaveloxiden (sox) als fijnstof (pm) van hoofd-, hulpmotoren en boilers.” berger benadrukt dat juist in deze sector het aansluiten van meerdere bronnen op één systeem zo belangrijk is. en dat zonder tegendruk. nieuwe zwavelrichtlijn gooit geen roet in het eten door het installeren van deze scrubbers voldoen de schepen aan de nieuwe zwavelrichtlijn die per 1 januari 2015 van kracht wordt. “dit echter zonder om te hoeven schakelen op de duurdere laagzwavelige gasolie”, aldus kees berger. berger ... is een nog jonge onderneming met als belangrijke activiteit het adviseren en begeleiden van reders bij het implementeren van nieuwe, vaak innovatieve, technieken om energie te besparen en emissies te reduceren. het bedrijf vertegenwoordig clean marine. op de voor hyundai mipo dockyard ontworpen scrubber zijn zowel de hoofdmotor, de twee hulpmotoren als de boiler op één systeem aangesloten. met de hybride systemen varen de schepen moeiteloos in zowel zoet als zout water – zonder verlies van efficiëntie. de scrubbers van clean marine zijn futureproof en voldoen ruim aan de huidige ph-grens voor het spuien van waswater in europa en de verenigde staten (vs). lees meer op onze blogpagina uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.
30.Discover more about our service
 
service is one thing. but to actually set off into the unknown by doing things smarter requires courage and a true pioneering spirit. at berger ... we want to make the difference at every step in the service process. we are not only keen on service that is related to propulsion components. helping shipowners and shipyards with the right support is encouraged and rewarded across the entire organization. service by doing things smarter the maritime industry is driven by a growing demand for efficiency. operating costs have been taken under the magnifying glass to find efficiency improvements. at the same time, technical solutions have become more sophisticated and more complex. shipowners and shipyards need to comply with more stringent regulations when it comes to emissions and energy efficiency. therefore servicing your propulsion components demands highly developed skills, experience and special tools. we are able to provide you with a state-of-the-art service. our philosophy is that no parts should be changed before there are indicators of reduced performance or an upcoming failure. berger ...’s maintenance service is optimized for reduced risks, downtime and costs and fit with the customer’s business objectives. service in a broad range of disciplines berger ... has the right in-house experience and solid relations with expert partners to be able to provide our services in the following disciplines: mechanical equipment, hydrodynamics and electrical instruments and controls. at berger ... we offer a variety of services to support not only your propulsion components, but your businesses as well. we have a strong emphasis on emission reduction and fuel saving practices and techniques to comply with the (new) emission regulations enabling our clients to be future proof. parts and the right technical support original equipment manufacturer (oem) quality parts are critical for making sure that your propulsion components work without problems - day in and day out - and that they deliver optimum performance throughout its entire lifecycle. at berger ..., we can provide you with the latest and best oem parts related to your propulsion components. in case there is a problem that may arise, we will help you to evaluate the issue(s) and give you guidance and support to bring your vessel back into operation as quickly as possible. berger ... is able to provide you with a fast and a professional evaluation of the possible damage of your propulsion components for giving you the right advice. with 24/7 technical support, we are here to help you wherever your vessel is at berth in europe. training services we believe that experienced and trained crew is key asset. therefore we offer our customers a range of tailer-made training courses to understand the products the best. our training solutions covers all aspects of management, operation, maintenance, safety issues and performance. schedule an appointment | get in touch with us
« Vorige 10  Volgende 10 »